Annons

Annons

Annons

Annons

Prästgårdsängen

Knarkhundar i skolan ska stoppa drogerna

Text: 

Nu inleds ett nytt sätt att bekämpa drogmissbruk bland ungdomar i Skaraborg. Polisens narkotikasökhundar ska leta knark i skolan.

– Vi hoppas att fler kommuner vill anamma metoden, säger kommunpolisen Oscar Svantesson.

För första gången ska polisens narkotikasökhundar nu leta efter droger i en skola i Skaraborg i förebyggande syfte. Det sker på högstadiet Liljestensskolan i Götene när alla elever och personal gått hem. Tanken är att det ska vara avskräckande och skapa en drogfri miljö. Obs! Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

På onsdagskvällen genomsökte två narkotikasökhundar från polisen Liljestensskolan i Götene.

– Det är första gången vi prövar det här i Skaraborg. Det har använts sökhundar på skolor i Sverige tidigare för att utreda brott, men nu sker det brottsförebyggande, förklarar Oscar Svantesson, kommunpolis i Skara och Götene.

Insatsen sker på kommunens och skolans initiativ. Åtgärden är en följd av medborgarlöftet i Götene där medborgarna sett ett problem med narkotika framför allt bland ungdomar. Även på skolan har det upplevts en oro och misstanke om att drogmissbruk förekommer.

Annons

– Jag tror att vi har samma problem som alla andra. Det är inga överdrivna problem, men vi har en nolltolerans mot droger och det vill vi markera, förklarar Leif Lagergren, skolchef i Götene.

Annons

Tanken är att åtgärden ska verka avskräckande vad gäller ungas kontakt med narkotika och skapa en drogfri skolmiljö.

Själva eftersöket sker efter skoltid när elever och personal gått hem och lokalerna är tomma.

– Det är som med en fartkamera, det handlar inte i första hand om att ta fast fortkörare utan att få folk att köra i rätt hastighet. Vi vill inte hitta narkotika i skolan, utan hoppas att detta skapar en risk för upptäckt som verkar förebyggande, säger kommunpolisen Oscar Svantesson.

De vanligaste drogerna bland ungdomar är cannabis och hasch, men trender gör att även andra preparat förekommer. Just nu är till exempel läkemedlet Tramadol vanligt.

Om sökhundarna skulle hitta spår av droger uppstår en misstanke om brott och polisen inleder en förundersökning. Om elever misstänks för brott kopplas socialtjänsten in och vårdnadshavare kontaktas.

– Men våra insatser riktar sig mot alla som vistas på skolan, även personalen, påpekar Oscar Svantesson.

En förutsättning för att polisen ska kunna låta narkotikahundarna söka i skolan är att det finns en drogpolicy, som tydligt talar om att detta kan ske. Elever, vårdnadshavare och personal på skolan ska vara informerade om att regelbundna narkotikasök kommer att genomföras.

Annons

– I medborgarlöftet har vi lovat att genomföra minst två sök per år, så det blir en gång till i Götene i år, förklarar Oscar Svantesson, som hoppas att fler kommuner i Skaraborg ska vara intresserade av ett samarbete.

I Skara är man positiv. Där arbetas det med en ny drogpolicy för Katedralskolan och Viktoriaskolan.

– Vi hoppas att fler kommuner ska anamma metoden. Det är ett bra sätt att använda våra resurser i brottsförebyggande syfte, menar Oscar Svantesson.

I Götene kommer också metoden att utvärderas så småningom.

Annons

Annons

Till toppen av sidan