Annons

Annons

Annons

Annons

Skara Centrum

Skara klättrar i nöjd-kund index

Sveriges kommuners och landstings, (SKL), senaste servicemätning av myndighetsutövning visar att företagskunder är något nöjdare med kommunen nu, än för ett år sedan.

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till företagskunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Annons

Annons

I årets undersökning har Skara ökat något i rakningen till plats 87 från tidigare plats 89 bland de deltagande 171 kommunerna. I NKI (nöjd-kund-index) räknat har Skara kommun gått från 70 till 71.

Undersökningen är en av flera som görs för att ta pulsen på företagsklimatet. Kommunen jobbar kontinuerligt på såväl lokal som regional nivå med näringslivsfrågor och upplevelsen av en god myndighetsutövning, skriver de i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Till toppen av sidan