Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Lärareffekten avgör!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Du som har barn i förskola, skola och fritidshem vet att effekten av lärarnas arbete märks varje dag.

Lärareffekten påverkar hela samhället skriver insändarskribenten. Fotot är en arkivbild och har ingen direkt koppling till artikeln.

Lärare undervisar, stöttar, vägleder, ger eleverna drömmar och möjligheter. Men situationen i dagens skola är långt ifrån en dröm. Det råder skriande brist på utbildade lärare och administrativt arbete tar tid från planering av undervisning.

Annons

Annons

Det barnen lär sig i skolan idag påverkar oss alla i framtiden. Men vad händer när barnen inte får den undervisning som behövs? När deras lärare blir sjukskrivna på grund av stress och får ägna sig åt administrativa uppgifter i stället för planering och pedagogik?

Det finns en rad olika faktorer som påverkar en lärares arbete. Det kan vara arbetsmiljön, att ha utbildade kollegor, att hinna med sina arbetsuppgifter och mycket annat. Allt detta har en inverkan på effekten av en lärares arbete – vad eleverna faktiskt lär sig och bär med sig från skolan. Det är det vi kallar lärareffekten. Den effekt lärarens arbete får på den enskilda eleven.

Lärareffekten påverkar hela samhället. Elever som har fått bra undervisning kan gå vidare och utbilda sig. Vi får fler lärare, sjuksköterskor, klimatforskare, politiker, musiker... Utbildning ger möjligheter och skapar samhällsnytta. På det sättet berör lärareffekten hela arbetsmarknaden. En fungerande skola ger ett bra samhällsklimat och medvetna samhällsmedborgare.

Vi behöver alla hjälpas åt att sätta skolan högt på dagordningen inför valet. Framtiden börjar i skolan, men vilken framtid det blir avgörs av lärareffekten.

Lärare behöver fler utbildade kollegor, färre administrativa uppgifter och större möjligheter att utvecklas. Då ökar lärareffekten som påverkar hur våra barn har det i skolan och deras resultat. Det påverkar därmed också vilket samhälle vi kommer att ha i framtiden.

Lärarförbundet Tidaholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan