Annons

Annons

Annons

Annons

Väring

Skanning av Ranes hög gav inget givet svar

Text: 

Bra data men ännu ingen analys av innehållet. Det är sammanfattningen av helgens arbete med skanningen av Kung Ranes hög i Flistad.

I helgen skannades fornlämningen Kung Ranes hög vid Flistads kyrka. Nu ska alla data sammanställas innan man kan dra några slutsatser om innehållet i högen.

Den stora gravhögen Kung Ranes hög, vid Flistad kyrka utanför Tidan, skannades med en markradar den gångna helgen. Arbetet utfördes av geofysikern Roberto Grassi med arkeologen Martin Toresson som ansvarig och medlemmarna i Askebergagruppen i Tidanbygdens hembygdsförening som ovärderliga medhjälpare.

Annons

Arbetet flöt på bra under de tre dagarna, till och med så bra att själva skanningen var avklarad redan på lördagen. Nu ska alla data analysera för att se vad som eventuellt döljer sig inne i den imponerande gravhögen.

– Så här direkt efter skanningen kan Roberto inte uttyda något direkt av materialet vi samlat in, då det är ett komplext arbete att bygga ihop allt.

Annons

– Men han var mycket nöjd med signalerna avseende kvaliteten då han kunde nå långt in och långt ner i högen, berättar Martin Toresson.

Den som vill veta mer om innehållet får alltså ge sig till tåls och vänta in den analys och datamodellshantering som nu ska göras.

– Roberto kommer att göra den första analysen av all data, sen är det jag som gör den arkeologiska tolkningen, säger Martin.

– Vi räknar med att vara klara någon gång framåt augusti-september och presenterar därefter resultatet vid en officiell samling i Flistad kyrka.

Arkeologen Martin Toresson är ansvarig för projektet med skanningen av Ranes hög. Under helgens arbete var allmänheten välkommen och se hur det fortlöpte. En av dem som gjorde ett besök var Göran Svantesson, vars far Paul var med i den ”utgrävning” som gjordes i början av förra seklet.

I övrigt är Martin nöjd med hur arbetet under helgen förlöpte.

– Vi tog tid på oss för att allt skulle fungera och jobbade i korta pass för att alla skulle orka med, inte minst i det varma vädret, konstaterar Martin.

Ett par hundra människor passade också på att besöka platsen och titta på arbetet som gjordes under helgen. Martin berättar att man även fick sig till livs några berättelser om den utgrävning som gjordes av högen i början av förra seklet, om än inte i form av förstahandsinformation.

Annons

En av dem som hade mycket bra information var Göran Svantesson, vars far Paul Svantesson var ett av de skolbarn som var med på utgrävningen.

– Göran förmedlade sin fars berättelse, som är fullödig och mycket detaljerad. Göran är för övrigt en av få i dag, som fortfarande har så nära anknytning till själva händelsen, konstaterar Martin Toresson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan