Annons

Annons

Annons

#KanDuLova

Löftet: Bättre bemanning i sjukvården

Text

De flesta partier lovar bättre bemanning på arbetspassen inom sjukvården, men ser olika vägar dit. Det framgår av svaren i den digitala valstugan #kandulova.

Det ska bli bättre bemanning inom sjukvården. Alla partier uppger att de prioriterar frågan.

”Kan du lova att sjukvården får mer personal per arbetspass så vården blir säker och risken minskar för moralisk stress som kan leda till lidande för patienter?”

Så formulerade en läsare frågan i tidningens digitala valstuga #kandulova. Frågan har engagerat politikerna. Alla partier har svarat och de flesta partier har svarat 'ja'.

Så här uttrycker sig Vänsterpartiets Bille Karlsson, kandidat till regionfullmäktige:

”Vänsterpartiet har som en av sina hjärtefrågor att verkligen satsa på arbetsmiljön för personalen inom vården. Vi vill korta arbetstiden, höja lönerna och anställa fler för att på så sätt komma åt problemet med den alltför belastande arbetssituation som råder inom vården idag. Med kortare arbetsdag får man mer tid över för återhämtning och fritid.”

Annons

Annons

Pär Johnson, förstanamn på Liberalernas regionlista, svarar: ”Vi vill bl.a. införa fler tjänster i vården så att vårdpersonal kan fokusera och jobba med det man är utbildad för. Vårdpersonal skall inte servera mat, städa operationsrum m.m. Liberalerna har som ett av de tre högst prioriterade vallöften inför kommande period att satsa mer pengar på personal.”

Kristdemokraterna vill införa serviceteam: ”De ska avlasta vårdpersonalen och därmed förbättra arbetsmiljön. En patientsäker vård är oerhört angeläget och därför krävs insatser avseende arbetsmiljön. Kristdemokraterna har en rad förslag kring sjukvården och i fokus för alla förslag finns både patienter och personal.” skriver Conny Brännberg, förstanamn på Kristdemokraternas lista i Skaraborg.

Även S, som inte vill ge löfte om mer personal till enskilda arbetspass, framhåller att de prioriterar frågan: ”Vi kan inte lova mer personal per arbetspass, det är upp till varje chef. Men vi vill ge mer resurser för att kunna höja grundlönerna och förbättra arbetsmiljön. Det råder kompetensbrist i sjukvården, därför har vi och kommer satsa än mer på uppgiftsväxling. Dessutom går vi till val på att kraftigt öka andelen anställda inom vårdnära yrken för att öka patientsäkerheten och korta köerna.” skriver Alex Bergström, regionråd för Socialdemokraterna.

”Jag kan inte lova det till alla enskilda avdelningar eftersom det inom vissa yrkeskategorier är brist. Men det är en prioriterad fråga att ha rätt antal medarbetare per avd. Det finns flera sätt att få det, dels att befintlig personal vill stanna, dels att vi klarar att rekrytera. Moderaterna prioriterar betald specialistutbildning för sjuksköterskor, höjd ob-ersättning, uppgiftsväxling och möjlighet att använda olika arbetstidsmodeller.” svarar moderaten Linn Brandström, kandidat till regionfullmäktige.

Annons

Annons

Magnus Harjapää, politisk sekreterare i Sverigedemokraterna, vill också satsa på uppgiftsväxling: ”Uppgiftsväxling och vårdbiträden kommer ge fler händer i vården. SD är det enda som kraftigt vill flytta medel från kultursektorn till förmån för sjukvården.”

Miljöpartiets Peter Sögaard svarar så här: ”Att förbättra personalens arbetssituation innebär automatiskt att vården förbättras. Det är dock inte helt säkert att enbart mer personal löser problemet. Miljöpartiet kommer att fortsätta att arbeta för att ge invånarna i regionen en kostnadseffektiv vård som håller hög standard och ger personalen en god arbetsmiljö. Ett av problemen idag är att personalflykten ökar. Den ska minskas.”

Centerpartiet svarar 'ja' på frågan. Gunilla Druve Jansson, förstanamn på Centerlistan i Skaraborg, skriver: ”Vi behöver ha fler utbildade sjuksköterskor och undersköterskor med specialistkompetens, därför vill vi att deras utbildning ska ges på betald arbetstid. Vårdpersonal ska jobba med vård och vi har nu på gång fler servicepersonal som ska ta hand om mat, städning, transporter m m för att avlasta.”

Medborgerlig samlings ordförande i Skaraborg, Per Lindström, tror att lösningen är att minska på antalet politiker på regionnivå: ”Problemet med vården är alla politiker som ska vara med och bestämma. Vi har 1250 politiker i region totalt och 48 ledamöter mer än vi behöver enligt lagen i regionfullmäktige. Under mandatperioden vill vi jobba för att minska rejält på antalet politiker och använda de pengarna inom vården istället. Bättre villkor för personalen gör att fler stannar och fler vill jobba kvar.”

Västra Götalandsregionen har 55 000 anställda. Majoriteten av dessa arbetar inom sjukvården.

Här kan du ställa din egen fråga till politikerna i den digitala valstugan #kandulova. Du kan också läsa politikernas fullständiga svar i denna fråga och svar på många andra frågor.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan