Annons

Annons

Annons

#KanDuLova

Cykelvägar, kameraövervakning och löner i #kandulova

Text

Västgöta-Bladet har fått in mer än 25 frågor från allmänheten i valkampanjen #kandulova.

De politiska partierna tar ställning för och emot frågeställningar om till exempel cykelvägar på landsbygden, kameraövervakning på offentliga platser, säkerhetsavstånd till vindkraftverk och ökade löner inom vården.

Kan du lova att ni fortsätter arbetet med cykelvägar från Tidaholm till landsbygden?

Sedan Hall Medias lanserade valsatsning #kandulova den 1 augusti har Västgöta-Bladet fått in drygt 25 frågor från läsare. Tjänsten fungerar som en digital valstuga och syftet är att ge väljarna möjlighet att få raka besked från sina politiker - som måste svara antingen ja eller nej på frågorna som kommer in.

Flera tidaholmare har passat på att ställa de förtroendevalda mot väggen sedan #kandulova togs i bruk. Och politikerna är flitiga med att svara.

Annons

Samtliga politiska partier i Tidaholm, förutom Sverigedemokraterna (deltar ej), har besvarat de flesta frågorna.

Annons

Vi har valt ut några frågor som kommit in:

Kan du lova att ditt parti jobbar för, och fångar upp, de ungdomar som inte har något idrottsintresse i Tidaholm?

Samtliga partierna som svarat säger ja och anger kulturskolan Smedjan och godsmagasinet som platser ypperliga att aktivera ungdomarna. Miljöpartiet kommer med ytterligare ett förslag.

– Vi har framfört att vi vill ansluta oss till Makerspaces där andra intressen kan prövas, och att det ska introduceras i Tidaholm. Där vi står för lokalen och verktyg, maskin eller vad som behövs. Det är vi som ska fråga ungdomarna vad de vill ha, då blir de mer kreativa, säger Karin Olofsson.

Kan du lova att höja lönerna för undersköterskor som jobbar på äldreboenden så att fler personer kan bli intresserade och är villiga att jobba på äldreboende?

Kan du lova att höja lönerna för undersköterskor som jobbar på äldreboenden så att fler personer kan bli intresserade och är villiga att jobba på äldreboende?

De flesta partierna säger nej och menar att det inte är en politisk fråga utan arbetsmarknadens parter som ska komma överens.

– Det vi gör är att anslå medel så att arbetsgivaren kan ge så goda förutsättningar som möjligt till en rättvis lönesättning. Dessutom är lönen inte den enda faktor som påverkar om människor vill jobba i vår organisation. Faktorer som gott ledarskap, friskvårdsinsatser och god arbetsmiljö påverkar också val av arbetsplats, skriver Socialdemokraterna till exempel i sitt svar.

Annons

Kan du lova att vi får kameraövervakning på brottsutsatta platser?

Annons

Kan du lova att vi får kameraövervakning på brottsutsatta platser?

Vissa politiker tycker att det är en avvägningsfråga när det gäller offentlig plats. Ofta är det också svårt att få tillstånd till. Däremot är de flesta för kameraövervakning av kommunala fastigheter.

– Det är ett bra sätt att förebygga brott, säger Anneli Sandstedt (C).

– Det jag kan lova är att vi kommer att kameraövervaka kommunens egna fastigheter i större omfattning än idag. Vi ska självfallet göra det som är möjligt för att försvåra för brottslingar i Tidaholm. Vi för regelbundet dialog med polisen kring detta, svarar Runo Johansson (L).

– Övervakning av allmänna platser är i första hand ett polisärende. Övervakning av kommunens fastigheter sker och kan utökas vid behov, tycker Krister Rohman (KD).

Kan du lova att ni fortsätter arbetet med cykelvägar från Tidaholm till landsbygden?

– En hållbar miljö – laddningsstationer för cyklar, mopeder och bilar. Fler cykelvägar inom och mellan tätorterna. Detta är ett av våra vallöften, säger Hajrudin Abdihodzic (V).

Moderaterna: – Säkra cykelvägar är viktigt och det gäller för oss som kommun att få med oss Trafikverket på dessa vägar utmed nuvarande vägar, samt markägarna.

Sossarna: – När vi nu, via Trafikverket försorg, fått klart gång och cykelvägen till Madängsholm är nästa prioriterade sträcka Tidaholm-Ekedalen. Dock är det så att Trafikverket är väghållare och också dom som måste stå för huvudparten av kostnaden för en sådan gång och cykelväg. Vi kommer dock att bearbeta Trafikverket i denna fråga för att försöka komma närmare en lösning.

Annons

Kan du lova att ditt parti kommer att verka för att det blir ett säkerhetsavstånd till bostäder nära vindkraftsverk på minst 1000 m som flera andra kommuner anammat?

Annons

Kan du lova att ditt parti kommer att verka för att det blir ett säkerhetsavstånd till bostäder nära vindkraftsverk på minst 1000 m som flera andra kommuner anammat?

C, V och S säger nej med bland annat hänvisning till gällande vindbruksplan. M, MP och L som svarar ja tycker att det är dags att se över planen som har ett antal år på nacken.

Har du en fråga du skulle vilja få svar på? Passa på och ställ den nu. Den digitala valstugan #kandulova på vår hemsida vastgotabladet.se är aktiv ända fram till 9 september.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan