Annons

Annons

Annons

#KanDuLova

Alla lovar att jobba för kortare vårdköer

Text

Kan väljarna jubla över kortare väntetider i vården under nästa mandatperiod? Kanske, om man ska utgå från svaren i den digitala valstugan #kandulova. Alla partier lovar nämligen att de ska arbeta aktivt för att minska väntetiderna i vården.

20170928 - Kvinnlig läkare mäter blodtrycket på patient .Foto: isabell Häjman / TT / kod 11711

Flera läsare har ställt frågor om de långa väntetiderna i vården. Och alla partier svarar att de kommer att arbeta aktivt för kortare köer i vården. De vägar som föreslås dit varierar.

Liberalerna vill avlasta specialistsjukvården och minska köerna dit genom att göra det möjligt för Närhälsan att erbjuda ett större utbud av vård, till exempel psykiatrisk vård. L vill också införa husläkare.

Socialdemokraterna vill ge ”fortsatt stora statsbidrag” för att stärka regionens egen sjukhusverksamhet. S vill också öka lönerna för anställda inom sjukvården, så att det blir mer attraktivt att jobba där.

Annons

Miljöpartiet vill, i likhet med Liberalerna, stärka Närhälsan. Peter Sögaard, MP:s regionkandidat i Skaraborg, lyfter också fram det övergripande journalsystem som håller på att tas fram inom regionen: ”Det kommer att frigöra tid från administration till vårdarbete”.

Annons

Sverigedemokraterna svarar att partiet sätter hälso- och sjukvård ”absolut högst i prioriteringen”. SD vill flytta pengar från regionens kulturnämnd till sjukvården, samt införa specifika äldrevårdsmottagningar, fler mobila hemvårdsteam och fler kvällsöppna jourcentraler.

”Detta är vad jag går till val på. Om jag får förtroendet är det min ambition att verka för en köfri vård”, svarar Conny Brännberg, Kristdemokraterna, som bland annat lyfter fram samverkan som en lösning, ”så att ingen hamnar mellan stolarna”.

Vänsterpartiet vill tillföra mer skattemedel för att kunna anställa fler inom vården: ”Till största delen beror de stängda vårdplatserna och därav köerna på att vi har för få sjuksköterskor och läkare och även undersköterskor. Det är tufft att jobba med för få arbetskamrater därför behöver vi göra en rejäl satsning på personalen”, skriver Bille Karlsson, regionkandidat.

Leif Svensson från Medborgerlig samling Skaraborg svarar: ”Vi vill på sikt avveckla landstingen helt men det vi kommer under den kommande mandatperioden om vi får väljarnas förtroende att arbeta för är att kraftigt minska antalet politiker och låta professionen överta organiserandet av vården”.

”Det finns ingen enskild lösning utan vi behöver göra flera saker samtidigt. Vi behöver fortsätta satsa på nära vård, mobila team som åker hem till patienten, utveckla fler digitala lösningar, koncentration av viss specialistsjukvård och ett oerhört stort fokus på att förbättra arbetsmiljö och arbetsförutsättningar för personal” svarar Linn Brandström, regionkandidat för Moderaterna.

Annons

Annons

Centerpartiets Gunilla Druve Jansson, lyfter, precis som Miljöpartiet, fram det nya, gemensamma journalhanteringssystemet som ska införas och nämner också ett sjuksköterskelyft med lönekarriärstege, betald specialistutbildning och examensbonus om man är kvar i yrket fem år, som en del i lösningen. Precis som övriga partier poängterar C hur viktig denna fråga är: ”Detta är ett prio-område”.

På den likartade frågan ”Kan du lova att vårdköerna inte kommer att öka lika mycket som de har gjort de senaste 4 åren?” svarar alla partier utom Medborgerlig samling också 'ja'. Medborgerlig samling svarar 'nej': ”Köerna kommer med stor sannolikhet att fortsätta att öka eftersom det stora problemet med vården idag är organisationen”.

Ställ din egen fråga i den digitala valstugan #kandulova här. Här kan du också läsa politikernas fullständiga svar på denna och andra frågor.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan