Annons

Annons

Annons

Annons

Skaraborgs Sjukhus i Skövde

Så mycket ökar kostnaderna för hyrpersonal

Kostnader för hyrläkare fortsätter att öka i vården.

Annons

Från årsskiftet skulle vården vara oberoende av hyrpersonal. Istället har kostnaderna för hyrpersonal ökat såväl i riket som i Västra Götalandsregionen och på Skaraborgs sjukhus.

Alla landsting och regioner i Sverige har enats om målet att nå oberoende av hyrpersonal i vården 1 januari 2019.

SKL (Sveriges kommuner och landsting), som själva är drivande i arbetet, har sammanställt statistik över hur arbetet går. Den visar att kostnaderna i Sverige för hyrpersonal inom sjukvården ökade med 79 miljoner kronor under andra kvartalet i år.

Annons

Samtidigt ökar antalet fast anställda i sjukvården, varför kostnaden för inhyrd personal i förhållande till egen personal är oförändrad. Andelen är 3,6 procent.

Annons

Västra Götalandsregionen tillhör de landsting och regioner där kostnaderna för hyrpersonal ökade under detta kvartal. Kostnaden uppgår till runt 150 miljoner kronor under kvartalet, vilket är i storleksordning med kostnaden i Stockholms läns landsting. Det är de högsta kostnaderna i landet för hyrpersonal, men det är också de två största enheterna.

På vårdcentraler minskade kostnaderna för hyrpersonal kraftigt i Västra Götaland, från 60 miljoner kronor till knappt 45 miljoner kronor under kvartalet. Inom psykiatrin är kostnaden för hyrpersonal liten i Västra Götaland jämfört med andra landsting med tanke på regionens storlek. Men kostnaderna för hyrpersonal för kroppslig vård ökade i Västra Götaland till närmare 100 miljoner kronor under andra kvartalet.

På Skaraborgs sjukhus väntas nu kostnaden för hyrpersonal öka jämfört med förra året, trots att ledningen prioriterat att få ner just denna kostnad.

Annons

Annons

Till toppen av sidan