Annons

Annons

Annons

Valet 2018

Grönblått styre fortsätter i minoritet i regionen

Trots förlorad majoritet fortsätter de fem partierna i Grönblå samverkan att styra Västra Götalandsregionen.

Bild från regionfullmäktiges möte i Skövde förra hösten.

Nyheten meddelades via ett pressmeddelande från Grönblå samverkan: ”Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den Grönblå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 - 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.

GrönBlå Samverkan är den största samlade politiska konstellationen i Västra Götalandsregionen efter valet och de fem partierna samlar 68 av regionfullmäktiges 149 mandat.

Annons

- GrönBlå Samverkan är en väl beprövad och samkörd politisk konstellation som styrt Västra Götalandsregionen i majoritet under innevarande mandatperiod. Valresultatet visar att en kommande politisk ledning kommer, i samförstånd med andra partier, behöva sluta breda överenskommelser för att föra Västra Götalandsregionen framåt. Därför känns det mycket tillfredställande att i det nuvarande parlamentariska läget kunna konstatera att partierna i GrönBlå Samverkan är beredda att gemensamt ta sig an uppgiften att fortsätta leda regionen, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Annons

I budget för 2019 har Grönblå Samverkan tidigare slagit fast satsningar på:

att fortsatt förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.

omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.

framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.

att genomföra de stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.

klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.

Annons

personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.”

Läs mer: Grönblå samverkan förlorade majoritet i valet

Läs mer: Så blev valresultatet i regionen

Läs mer: Förankring hos medlemmar för fortsatt grönblått styre

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan