Annons

Annons

Annons

Valet 2018

15 regionråd utsedda - tre från Skaraborg

Text

Sverigedemokraterna tog strid om andre vice ordförandeposten i regionfullmäktige, men efter sluten omröstning valdes Magnus Berntsson (KD).

Ny regionstyrelse har valts och av de 15 regionråden kommer tre från Skaraborg.

Conny Brännberg (KD) från Skövde.

Alex Bergström (S) från Falköping.

Linn Brandström (M) från Töreboda

Johnny Magnusson (M) från Göteborg blir ordförande i regionstyrelsen.

Annons

Annons

Helén Eliasson (S)

Kristina Jonäng (C)

Lars Holmin (M)

Eva Olofsson (V)

Jonas Andersson (L)

Ulrika Frick (MP)

Bijan Zainali (S)

Håkan Linnarsson (S)

Janette Olsson (S)

Annons

Heikki Klaavuniemi (SD)

Annons

Håkan Lösnitz (SD)

Det första mötet för regionfullmäktige denna mandatperiod har nu hållits. Till en början höll Kerstin Brunnström (S) i ordförandeklubban i egenskap av ålderspresident. Detta var endast till ett nytt presidium för fullmäktige hade valts, men det tog sin tid då Sverigedemokraterna begärde omröstning kring posten som andre vice ordförande i regionfullmäktige.

Som ny ordförande i regionfullmäktige var moderaten Annika Tännström det enda förslaget. Som vice ordförande var Per Tenggren (S) också det enda förslaget.

När det kom till andre vice ordförande framfördes två förslag. Conny Brännberg från Skövde föreslog Magnus Berntsson (KD), som innan valet var ordförande för regionfullmäktige. Jimmie Stranne (SD) föreslog partivännen Rose-Marie Antonsson och uttryckte att det är en gammal förlegad syn att det finns två block i regionpolitiken.

– I den här församlingen har det funnits tre block sedan åtta år. För att hedra valresultatet och bejaka de här tre blocken som finns anser vi att det inte är helt fel att man nominerar i storleksordning i fallande ordning, sa Jimmie Stranne.

Sverigedemokrater begärde votering som gjordes med sluten omröstning. Ledamöterna fick skriva namnet på en av de två föreslagna på ett papper, eller lämna blankt, och lämna i en valurna.

Annons

Den tidskrävande processen där varje ledamot gick fram var och en för att rösta slutade med att Magnus Berntsson fick 83 röster, Rose-Marie Antonsson fick 20 röster och 46 röstade blankt. Sverigedemokraterna har 20 mandat i regionfullmäktige.

När detta var avklarat kunde den nyvalda ordföranden Annika Tännström med sitt presidium ta över ledningen av mötet. I ett första anförande lyfte hon fram vikten av att alltid bemöta varandra med respekt, även när man inte är överens i sakfrågan, och hyllade sina företrädare och andras arbete i denna sak.

Annons

Västra Götalandsregionen har en regionstyrelse med 15 ledamöter, som alla är heltidsarvoderade regionråd, och lika många ersättare. Valet av dessa personer blev odramatiskt, då alla partier presenterade sina kandidater och församlingen accepterade. Det vill säga alla utom Demokraterna som med sina fem mandat är för små för att få någon post i regionstyrelsen.

Personerna som valdes är: Johnny Magnusson (M), som också utsågs till ordförande vilket han även var förra mandatperioden, Linn Brandström (M) från Töreboda, Lars Holmin (M), Conny Brännberg från Skövde (KD), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Helén Eliasson (S) som också blev vice ordförande, Alex Bergström (S) från Falköping, Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), Bijan Zainali (S), Eva Olofsson (V), Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD).

Skaraborg utgör en av fem valkretsar i regionen och tre av regionråden kommer från denna valkrets.

Till ersättare valdes Charlotte Nordström (M) från Skara, Henrik Ripa (M), Peter Hermansson (M), Cecilia Andersson (C), Maria Nilsson (KD), Tony Johansson (MP), Carina Liljesand (L), Anne-Charlotte Karlsson (S) från Töreboda, Jim Aleberg (S), Claes Redberg (S), Louise Åsenfors (S), Jan Alexandersson (V), Carina Öhrgård (V), Magnus Harjapää (SD) från Grästorp och Inga-Maj Krüger (SD).

Annons

Det finns med andra ord även tre ersättare från Skaraborgs valkrets.

Vänsterpartiet har som synes två ersättare och ett regionråd. Socialdemokraterna har fem regionråd och fyra ersättare.

Charlotte Nordström (M) från Skara

Magnus Harjapää (SD) från Grästorp.

Annons

Anne-Charlotte Karlsson (S) från Töreboda.

Något som också beslutades om på detta första möte för mandatperioden var så kallad inkallelseordning för ersättare för samtliga nämnder och styrelser. Det används i fall ett parti skulle sakna ersättare och består av en lista för varje parti på vilka partier man föredrar att ersättas av.

För Socialdemokraterna blev det till exempel S-V-MP-L-C-KD-M-D-SD och Moderaterna M-C-KD-L-MP-S-V-D-SD. De flesta partiers listor slutade med Sverigedemokraterna och dessförinnan Demokraterna. Givetvis med undantag av Sverigedemokraterna vars lista ser ut som följer: SD-D-M-KD-L-C-S-MP-V.

Demokraterna valde att inte lämna in någon lista. Partiledaren Martin Wannholt frågade ordföranden om det var nödvändigt då Demokraterna inte tar plats i nämnder. Han ville därför avstå från vad han kallade en ”skönhetstävling där Moderaterna sätter Vänsterpartiet före Demokraterna”.

Ordföranden Annika Tännström förklarade att det står partiet fritt låta bli.

Regionfullmäktiges nya presidium med, från vänster: 2:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD), ordförande Annika Tännström (M) och 1:e vice ordförande Per Tenggren (S).

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan