Annons

Annons

Annons

Skövde

De värnar om rätten till assistans

Text

Assistans är frihet - rädda LSS. Så löd budskapet för en manifestation i Skövde på måndagskvällen.

- Vi tycker att den lag som trädde i kraft för nästan 25 år sedan ska följas fullt ut, säger Mona Andersson, RBU Skaraborg.Manifestationen i Skövde ville slå vakt om rätten till personlig assistans.

Yvonne Nyström var en av deltagarna i manifestationen.

I demonstrationen utanför Resecentrum i Skövde deltog Maria Andersson. Hon hyllar sina assistenter som hon menar gör att hon kan leva det liv hon vill, med sitt funktionshinder. Hon har inte drabbats av inskränkningar kring assistans och vill även framgent behålla assistenterna.

– Jag är så glad över att de finns. Jag är förskonad, men oron finns. Jag vill kunna bo själv som vilken 28-åring som helst, säger hon.

Annons

Annons

Bredvid henne vid manifestationen satt Yvonne Nyström, som även hon känner viss oro kring att få behålla assistans, trots att det är en rättighetslag.

– Det är en oro för alla som har personlig assistans, att få den indragen eller minskade timmar, säger hon.

Manifestationen arrangeras på Funktionshinderdagen 3 december av RBU Skaraborg, Rörelsehindrade barn och ungdomar, med stöd av Funktionsrätt Skaraborg.

– Budskapet i manifestationen är att assistans är frihet, beskärs möjligheterna försvinner denna frihet. Vi hör om personer som måsta lämna pågående aktiviteter, för att assistenten slutar sitt pass, och personer som inte kan gå på vissa saker, för att man inte har assistent, säger Mona Andersson, vice ordförande i RBU Skaraborg.

– Det handlar om människors lika värde, säger Minna Olsson, Funktionsrätt Skaraborg.

I barnfamiljer slår det tillbaka på föräldrarna om inte barnen får hjälp, menar Mona Andersson.

– Vi vet exempel i närområdet på föräldrar som är sjukskrivna på grund av att de inte orkar mer, säger hon.

Deras barn får inte assistans i tillräcklig omfattning.

– Bördan blir för tung. Fortfarande är det så att har du tur med handläggare kan du klara dig undan lite bättre. Men om du har mindre tur nagelfars det hur många minuter olika moment tar, säger Mona Andersson.

Hon talar som vice ordförande för medlemmarna i RBU Skaraborg, men hon också av egen erfarenhet. Hennes dotter är idag 28 år och vara bara ett barn när LSS kom.

Annons

– Då var det en kamp. Vår familj har gått igenom alltihop och efter överklagande fick vi rätt till assistans. Idag är det familjer som går igenom samma kamp som vi gjorde för 25 år sedan, säger Mona Andersson.

Annons

Ett av RBU:s krav är ett nödstopp för indragna assistansbeslut, innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.

– Dras det ner på assistans blir det ökade kostnader för kommunerna, det ser vi redan, som att det behövs mer ledsagarservice. Det blir inte billigare. Kommunerna har svårt att möta upp de behov som finns, säger Mona Andersson.

Hon ser också att personer med psykisk utvecklingsstörning, som ofta bor på gruppboende, kan ha svårt att få insatser. Det kan gälla aktiviteter utanför hemmet som personal på boendet inte kan följa med till.

– Vi vill att LSS upprättas som den var tänkt från början, säger Henrik Fredriksson, ordförande i RBU Skaraborg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan