Annons

Annons

Annons

Skara

4 av 10 omkomna bilförare saknar bälte

I Skaraborg använder 95 procent bälte, enligt NTF:s årliga bältesmätning. Undersökningen genomförs i samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer.

Totalt i landet ligger bältesanvändningen i tätort kvar på 95 procentenheter.

Två barn sitter fastspända med bilbälten i bilbarnstolar i baksätet på en bil. I Skaraborg använder 95 procent av de som färdas i bil bälte.

Eftersom kvinnorna ökar sin användning skiljer det nu fyra procentenheter mellan könen. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ökade till 98 procent samtidigt som männen ligger kvar på 94 procent. Trots den relativt höga bältesanvändningen saknade 39 procent av de omkomna personbilsförarna bälte 2017.

NTF mäter bältesanvändningen i tätort där användningen är något lägre än vid ut- och infart till tätort.

95 procent har bälte

I tätort ligger användningen totalt på 95 procent samtidigt som Trafikverket redovisar cirka 97 procent användning vid ut- och infarter till tätort. Den andel av trafikarbetet som utförs av bilar med bältespåminnare var 87 procent 2017 och 83 procent 2016. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent.

Annons

Annons

– Så länge andelen bältespåminnare fortsätter öka så kommer det att påverka bältesanvändningen positivt. Men bara för att alla bilar har bältespåminnare betyder det inte att vi kommer se en 100 procentig bältesanvändning. Cirka 20 procent av de som omkom utan bälte under 2017 gjorde det i ett fordon med bältespåminnare så vi måste även öka förståelsen för bältets betydelse, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Borde vara 98 procent

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag.

De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2018 som bygger på observationer från länets samtliga kommuner, visar att det är endast Vara uppfyller det kravet. De flesta kommuner i länet ligger runt 96-98 procents användning men i Gullspång saknar fortfarande mer än 13% av alla förare bälte.

– Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftigt i landet. På vissa håll saknar mer än var tionde bälte och går man ner på kommunal nivå är användningen på sina håll ännu sämre. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare för att jämna ut siffrorna, säger Marie Nordén.

Annons

Säkerhetsdetalj

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt, men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med cirka 55 procent.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan