Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Må bra på och av arbetet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Slutar du jobba när du går hem efter arbetsdagens slut? Eller är det så att arbetet och ditt privatliv flyter ihop? Då är du inte ensam.

STOCKHOLM 20160314

Den snabbt växande digitaliseringen och tekniken ger nya sätt att jobba. Du är till exempel inte bunden till en fysisk plats och det blir allt vanligare för tjänstemän att styra över sin egen arbetstid. För de som har möjlighet är en av de positiva sidorna att själv kunna vara flexibel med hur arbetstiden förläggs för att kunna underlätta vardagspusslet. Det ställer dock stora krav på den anställde och framför allt på arbetsgivaren. Vart går gränsen mellan arbete och privatliv? När förväntas du vara nåbar?

Annons

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, AFS 2015:4, ställs höga krav på att den anställde vet sina arbetsuppgifter och har möjlighet att kunna prioritera vad som skall göras och när. Det är viktigt att den anställde har kontroll över sin arbetssituation och har de resurser och kunskaper som behövs för att göra dessa prioriteringar. Arbetsgivaren skall med stöd av denna lagstiftning kunna hantera risker både av fysisk som psykosocial karaktär för att ge sina anställda bästa möjliga arbetssituation.

Annons

Digitaliseringen kan hjälpa till med att minimera eller till och med ta bort risker, men samtidigt skapas nya risker som behöver belysas och arbetas med.

I det gränslösa arbetslivet blir det lätt att arbetstider och arbetsuppgifter blir otydliga och även blir fler än vad man hinner med. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut.

Företagen måste samverka med alla medarbetarna på arbetsplatsen oavsett anställningsform så att alla kan få en tillfredsställande arbetsplats.

Här blir också det förtroendevalda arbetsmiljöombudets roll viktigare. Arbetsmiljöombudet måste få tid till att delta i samverkansgrupper och tid för detta måste rymmas i den anställdes arbetsuppgifter. Arbetsgivarna måste se vikten av att det finns arbetsmiljöombud på alla arbetsplatser och ge förutsättningar för att uppdraget ska fungera. Tid måste avsättas för uppdraget vilket i sin tur medför att en del ordinarie arbetsuppgifter lyfts bort - detta för att arbetsmiljöombudet ska kunna utföra sina uppgifter som uppdraget kräver.

Annons

För att öka samverkan och få en samsyn är det är lämpligt att chefer och arbetsmiljöombud deltar i utbildningar tillsammans för att ha en samsyn och ta vara på de gemensamma kunskaperna på bästa sätt.

Några tips till dig som är arbetsgivare

√ Prata med dina anställda om vilka förväntningar som finns på deras tillgänglighet – en mobil- och nåbarhetspolicy är ett bra första steg

Annons

√ Samverka med arbetsmiljöombuden

√ Ge tid för arbetsmiljöombuden att utföra sina uppdrag

Med glada och nöjda medarbetare får företagen en effektivare verksamhet och högre lönsamhet. Arbetstagaren får ett friskare arbetsliv och bättre balans mellan arbete och fritid. Samhället och skattebetalarna får en lägre kostnad för sjukskrivningar. Det tjänar vi alla på.

Erik Boij

Ledamot regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan