Annons

Annons

Annons

Annons

Robusta team föreslås korta köer till BUP

Text: 

Köerna har minskat något men tillgänglighetsmålet inom psykiatrin nås fortfarande inte. Nu hoppas man att två robusta team, med nav i Skövde, ska korta köerna bland barn och ungdomar.

Två robusta BUP-team, med nav i Skövde, föreslås korta köerna bland barn och ungdomar.

Problemen med köer inom psykiatrivården fortsätter.

Vid årsskiftet 2018/19 väntade till exempel cirka 400 barn och unga på utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vilket är ungefär lika många som stod i kö vid årsskiftet innan.

Däremot ser det något ljusare ut om man ser till hur länge barn och unga i behov av vård inom psykiatrin får vänta på sitt första besök. Det så kallade tillgänglighetsmålet säger att besöket ska ske inom 30 dagar. Under 2017 nåddes målet i 50 procent av fallen. 2018 fick 61 procent av de aktuella barnen och ungdomarna sitt första besök inom den stipulerade tiden.

Annons

Annons

Förbättringen visar sig också om man ser till hur många barn och unga som står i kö att få komma på ett första besök. I början av förra året var stod 80 personer i kön, i december var antalet nere i 48.

Enligt Skaraborgs sjukhus årsredovisning minskade också kötiden, för dem som väntade på en behandling, något mellan de två åren.

Även tillgängligheten till ätstörningsmottagningen för personer under 18 år ”förbättrades avsevärt” under 2018 jämfört med året innan, enligt sjukhuset. Bland annat eftersom mottagningen rekryterat flera medarbetare under året, bland annat psykologer.

Under förra året infördes också så kallade öppna tidböcker för att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Systemet är fullt infört för gruppen av läkare, men uppges kräva mer arbete innan det fungerar för samtliga yrkesgrupper.

På måndag den 18 mars tar sjukhusstyrelsen också ställning till ett förslag som, om det antas, innebär att Skaraborgs sjukhus anpassar öppenvården inom BUP enligt en tidigare antagen utvecklingsplan, uppger man. Förslaget går ut på att samla den barn- och ungdomspsykiatriska kompetensen i större ”robusta tvärprofessionella team” och navet föreslås förläggas på sjukhuset i Skövde.

Vid sjukhuset i Mariestad finns också lokaler som kan anpassas och bli ytterligare en central punkt, skriver man också i förslaget.

Verksamhetschefen Annelie Sundén Gustavsson fortsätter:

– Tidigare erfarenheter vittnar om att resurser och kompetenser används på ett bättre och mer effektivt sätt i ett större sammanhang, och att små mottagningar, med få till antalet yrkeskategorier, blir sårbart och har en direkt negativ påverkan på patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Annons

Annons

Antas förslaget kommer Sundén Gustavsson samtidigt få i uppdrag att stärka och utveckla mobila insatser, så kallade satellitmottagningar och samverkan med övriga vårdgivare.

– Vi ser en snabb utveckling och möjlighet av digitala vårdformer, till exempel patientbesök via Skype, e-tjänster, webbtidbok, utveckling av mobilapplikationer och internetbaserad behandling. Mycket av detta testas redan på nationell nivå och vi har redan påbörjat detta inom verksamheten, förklarar hon.

Kön till BUP inom Skaraborg är fortsatt lång.

Sundén Gustavsson betonar att den sammantagna verksamheten inom BUP, på grund av hög personalomsättning och olika förutsättningar för personalsammansättningen, hittills inte haft kraft att erbjuda jämlik vård i Skaraborg. För det krävs att alla mottagningar har tillgång till specialkompetenser som exempelvis dietist, logoped och arbetsterapeut men också barnpsykiater, psykolog, sjuksköterska och socionom, anser hon.

Enligt verksamheten är det också mycket svårt att bemanna med läkare och yrkeskategorier, som är få till antalet, vid fler än två mottagningar. Hon uppger i förslaget att man under många år har stångats med en problematik kring svårigheter att bemanna med rätt kompetenser på flera små mottagningar.

– Men sedan augusti 2018 har barn- och ungdomspsykiatrimottagningen i Falköping fungerat som en satellitmottagning till mottagningen i Skövde och inom loppet av två månader hade patienter i Falköping, som stått i kö till ett första besök sedan 2016, blivit omhändertagna.

Annons

– Det vittnar om att resurser och kompetenser används på ett bättre och mer effektivt sätt i ett större sammanhang, tillägger hon.

I sammanhanget redogör hon även för ett arbete som pågår i norra Skaraborg där specialistsjukvård, primärvård och tre kommuner samverkar för att bättre möta barn och unga med psykisk ohälsa.

– Om arbetssättet faller väl ut kan samverkansformen med fördel även komma att implementeras i övriga delar av Skaraborg, konstaterar hon.

Annons

Annons

Till toppen av sidan