Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
SD värnar om BUP i Lidköping

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverigedemokraterna om besparingar i psykvården: Det måste till en gedigen och uttömmande utredning om alla för och nackdelar innan en så stor omställning skall till, framför allt när det gäller barn och ungdomar.

Under 2017 så beställde Västra Götalandsregionen en utredning från Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) om hur man kan förbättra och effektivisera barn och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Man kom fram till att det var viktigt med robusta mottagningar, och att man behöver centralisera specialistvård och sällanvård för att läkarna skulle kunna upprätthålla sin kompetens. En annan slutsats var att yrkesgruppen psykologer har ett behov av att jobba i grupp.

Frågan Sverigedemokraterna då ställer är, hur man kan jämställa BUP:s arbete med sällanvård, vilket Regionens omställningsarbete förordar centralisering av, när köerna blir allt längre och längre?

Annons

Annons

Svaret är att en stor del av psykologernas arbete inom BUP inte är sällanvård utan snarare ska ses och skattas som ”frekvent vård” som måste finnas nära patienterna, vilket Västra Götalands omställningsarbete också förordar.

Ovanstående nämnda utredning ligger till grund för förslaget som ligger hos Skaraborgs sjukhusstyrelse angående BUP Lidköpings sammanslagning med Skövde sjukhus.

Istället för en fullständig mottagning i Lidköping så pratas det om satellitmottagningar som skall vara öppen kanske max två dagar i veckan men exakt vilka uppdrag satellitmottagningen skall upprätta kan man inte svara på.

Denna flytt, stängning, sammanslagning eller vad man nu väljer att kalla det har skapat ett stort missnöje, oro och turbulens hos flertalet föräldrar och brukare som är på ett eller annat knutna eller beroende av BUP i Lidköping.

Föreningen Compassen i Lidköping som är en viktig, drivande och omtyckt brukarorganisation har som mål att informera och skapa en neutral plattform för familjer som har och kämpar med olika NPF-diagnoser.

Compassen är givetvis en av dem som är mycket bekymrade över vad som skall hända med BUP i Lidköping. De tog nyligen ett bra initiativ och bjöd in tjänstemän och berörda politiker till ett dialogmöte, vilket givetvis skulle gjorts innan tjänstemannaförslaget om Lidköping BUP lades på bordet för politiskt beslut.

Det är inte heller så att Compassen är den enda brukarorganisation som har reagerat kraftigt mot förslaget, utan även Attention Skaraborg och Autism- och Aspergerföreningen har reagerat negativt mot tjänstemannaförslaget.

Annons

Under resans gång så har det framkommit ett flertal delar i tjänstemännens skrivning som inte varit helt korrekt, utan i skrivelsen har det påtalats att BUP-mottagningen inte är ”robust” nog och har saknat kompetens. Med detta påstår man alltså att det att de inte kunnat ta hand om patienterna i den mån de är ålagda.

Annons

Redan innan den första omgången av beslutet av ärendet kom upp i Skaraborgs sjukhusstyrelse så fick Sverigedemokraterna ta del av mail och telefonsamtal från oroliga medarbetare från mottagningen där de inte alls känner igen sig problembeskrivning om att mottagningen inte är fullt fungerande, som tur är så lyckades SD med övriga i oppositionen återremittera ärendet.

Även under Compassens mycket väl genomförda dialogmöte som ägde rum 15 april så vittnade flertalet av BUP Lidköpings medarbetare att de brister som fanns i tjänstemannaskrivelsen.

Många oroliga föräldrar var på plats, flertalet tog till orda och ställde mycket bra och adekvata frågor till tjänstemännen och politikerna som stod på scen.

Frågor som;

- Exakt vad är en satellitmottagning?

- Har ni pratat med berörda patientgrupper?

- Blir eller kommer BUP köerna bli kortare när man slår samman BUP Lidköping med Skövde?

- Kommer personalen flytta med till Skövde?

- Har ni tänkt på hur mycket mer frånvaro från skolan det kommer innebära för många då de tvingas åka mycket längre?

- Vad gör man för att rekrytera psykologer?

Av de svar som kom blev jag i alla fall varken klokare eller mer övertygad om att flytta, stänga, sammanslå eller vad nu vill kalla det är en bra ide.

Annons

Min inställning är att man inte ska chansa eller behöva vara modig, som en person uttryckte det, när det gäller barn och ungdomars trygghet och tillgång till vård.

Det måste till en gedigen och uttömmande utredning om alla för och nackdelar innan en så stor omställning skall till, framför allt när det gäller barn och ungdomar.

Det kanske ärligaste och bästa svaret kom från Gunilla Druve, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden östra, att en politiker bara kan ta ett beslut på den information de har tillhanda och att det ibland tillkommer nya uppgifter i efterhand.

Annons

Givetvis ställde Sverigedemokraterna den logiska följdfrågan om hon kan tänka sig att se över och tänka om angående ärendet igen. Tyvärr så kunde hon inte ge ett svar direkt på plats vilket är förståeligt. Men min förhoppning är att den nya informationen kan ge Gunilla mfl beslutande i den styrande minoriteten kan ge en bild över ärendet ur ett större brukarperspektiv och komma fram till samma slutsats som Sverigedemokraterna.

Magnus Harjapää (SD)

Ledamot i Psykiatriberedningen Västra Götalandsregionen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan