Annons

Annons

Annons

Annons

Dotorp

Ny majoritet föreslår nytt kommunalråd

En ny politisk majoritet i Falköping presenterades efter lunch under onsdagen. Adam Johansson (M) föreslås bli ny ordförande i kommunstyrelsen. Från vänster: Annika Carp (L), Adam Johansson (M), Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD). För att majoritet ska skapas bidrar V och MP, ej med på bilden, med sina mandat.

Annons

Sex partier har bildat en ny majoritet i Falköpings kommun.

Förutom de fyra allianspartierna ingår också Vänsterpartiet och Miljöpartiet i majoriteten.

Adam Johansson föreslås bli nu ordförande i kommunstyrelsen.

Adam Johansson (M), nuvarande oppositionsråd, föreslås bli ny ordförande i kommunstyrelsen. Karola Svensson blir även fortsatt förste vice ordförande.

Det meddelades vid den presskonferens som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, hade kallat till i Stadshuset under onsdagen.

Där presenterar de att de nu har bildat en ny majoritet i Falköpings kommun.

Annons

Annons

På måndagen inkom en skrivelse riktad till kommunfullmäktige, där partiernas företrädare berättar detta, svart på vitt.

Företrädare för sex partier, vilka har undertecknat skrivelsen till kommunfullmäktige om att de bildar ny majoritet i Falköpings kommun. Övre raden från vänster: Adam Johansson (M), Karola Svensson (C) och Erik Kyrkander (V). Nedre raden från vänster: Annika Carp (L), Dan Hovskär (KD) och Camilla Funke (MP).

I samma skrivelse hemställer de sex partierna att kommunfullmäktige beslutar att det ska ske nyval i presidierna i såväl kommunstyrelsen som i alla de olika nämnderna, vilka är krisledningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (Falköpings ledamöter) samt valnämnden. Nyvalen ska gälla för återstående tid av nuvarande mandatperiod.

Läs mer:

Till toppen av sidan