Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Så kan Tidaholm lösa bostadsbristen inom LSS

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Läget i landets kommuner är allvarligt när det gäller bristen på bostäder för personer med stöd av LSS. I många kommuner räknar man inte med att heller kunna bygga bort bristen inom fem år. Läget är alltså akut.

STOCKHOLM 20160808

Enligt Lagen om Särskild Service har den enskilde rätt till ett anpassat boende men som det ser ut nu uppfyller bara en dryg fjärdedel av landets kommuner detta lagkrav. Så kan vi inte ha det.

Glädjande nog uppnår numera allt fler personer med funktionsnedsättning pensionsålder, medellivslängden har ökat även i denna grupp. Det betyder att det blir en mindre omsättning i det befintliga bostadsbeståndet för grupp- och servicebostäder. När en plats blir ledig är det inte heller säkert att en ung person vill flytta in i ett gruppboende om övriga boende är mycket äldre. Kommunerna måste alltså bygga mer.

Annons

Annons

Av alla kommuner i Västra Götaland är det 17 som enligt Boverkets enkät har balans idag. 25 kommuner räknar med att ha tillräckligt många boenden om fem år, men då saknas svar från 10 kommuner. Men självklart ska personer med funktionsnedsättning inte behöva vänta i flera år på att få en anpassad bostad.

I de kommuner det även inom fem år kommer att vara brist på LSS-bostäder är det inte troligt att de kommer att kunna bygga bort bristen på egen hand. Istället måste politikerna låta privata aktörer bygga moderna boenden utifrån sin fulla potential.

Tidaholm, Skövde, Tjörn, Dals-Ed, Ale, Vårgårda, Grästorp, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Lysekil, Trollhättan och Hjo räknar inte med att inom fem år kunna tillgodose behovet av LSS-bostäder. Här är det alltså bråttom att göra något och här står Vårdföretagarnas medlemmar redo att hjälpa till. Men för att snabbt kunna komma igång med byggandet krävs en snabb bygglovshantering, en god dialog och långsiktigt hållbara villkor för företagen.

Idag räknar 77 kommuner i riket med att inte ha tillräckligt med LSS-bostäder inom fem år, enligt Boverkets enkäter. Hela 34 kommuner har inte svarat. En lång väntetid kan vara förödande för den som behöver omfattande insatser eller ett anpassat boende. Det är inte rimligt att den som har bedömts behöva en plats ska behöva vänta. Alls. Och det för att det ibland finns ideologiska skäl för att inte släppa in privata aktörer. När en person inte får ett eget boende kan den bli fortsatt hänvisad till föräldrars goda vilja fast målet är att frigöra sig.

Annons

Annons

En stor del av boenden som byggs i år byggs av en privat aktör. Men potentialen är större. Min uppmaning är att dra nytta av dem som kan och vill bygga LSS-bostäder.

Fördelarna är flera. Kommunerna behöver inte öka sin upplåning eller dras med stora avskrivningar, och får del av de privata aktörernas samlade kompetens när det gäller kvalitet, långsiktig kostnadseffektivitet och hur lokaler kan utnyttjas effektivt. Lägg därtill specialistkunskaper om olika funktionsnedsättningar.

Men det finns också en uppgift som regeringen måste ta ansvar för: Lätta på reglerna och tillåt nya individuella lösningar för morgondagens LSS-boenden.

Reglerna för vilken typ av bostäder som beviljas tillstånd är idag strikta. Det handlar om lokalens utformning, antal lägenheter, antal boenden med mera. Det leder till att nybyggda boenden idag i mångt och mycket ser likadana ut.

Släpp in privata aktörer som vill bidra och som har erfarenhet att utveckla, bygga och pröva nytt. Det är nu hög tid att politiker tar bristen på LSS-bostäder på allvar.

Anders Manell

Näringspolitisk expert Individ & familj

Vårdföretagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan