Annons

Annons

Annons

Skara

Den tunga yrkestrafiken i fokus för polisen

Polisen satsar extra mycket på kontroll av yrkestrafik, främst den tunga trafiken mellan den 14 och 20 oktober. Detta inom ramen för den nationella trafikveckan som genomförs både i Sverige och i många andra länder inom EU.

En bilinspektör kontrollerar utskriften från en färddator i en lastbil under en poliskontroll. I Skaraborg pågår just nu extra kontroller av tung yrkestrafik.

Under veckan kommer polisen att ägna extra uppmärksamhet åt den tunga yrkestrafiken med kontroll av såväl fordon som förare på olika vägar i Skaraborg. Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen.

Annons

Annons

– Förare som inte får den vila de ska ha kan i förlängningen bli en säkerhetsrisk både för sig själva och för andra trafikanter, säger Andreas Lindholm på trafikenheten i Skaraborg.

Fokus ligger därför på att upptäcka de som kör för länge utan paus men även på att upptäcka bristfälliga fordon. Kontroll av fordons skick och förares kör- och vilotider och hastighet är prioriterade områden.

– Det är också en arbetsmiljöfråga, fortsätter Lindholm.

Det är viktigt att yrkesförarna är noggranna med kör- och vilotider för trafiksäkerheten. Men även transportköparna har en viktig roll. De kan till exempel bidra till ökad hastighetsefterlevnad genom att ställa krav i upphandlingar och beställningar av transporter så att förutsättningarna finns att köra säkert.

– Trafikverket arbetar tillsammans med olika samhällsaktörer för hållbara hastigheter, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

Extra stort fokus kommer dessutom att läggas på att upptäcka olaga cabotage. Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– Målet är också att man kör lagligt och inte snedvrider konkurrensen, vi gör även vägningar om man misstänker överlastning och kontrollerar att farligt gods hanteras på rätt sätt, förklarar Andreas Lindholm.

Samtidigt konstaterar han att det här är uppgifter som trafikenheten även arbetar med i vanliga fall, men att det nu blir mer fokus på frågorna.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan