Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Replik från Miljöpartiet: Insinuant eller sant?

Magnus Gunnarsson (MP) svarar gruppledarna från Alliansen i deras pågående replikskifte om Skolstaden Skara.

Replik till gruppledarna Sven-Olof Ask (M), Lars Berg (C) och Leif Brohede (KD):

Jag vill kommentera några av de saker som gruppledarna skriver i sina svar till både mig och oppositionsrådet.

Att både jag och Fredrik Nordström lyfter fram kommunalrådet som den ansvarig för det som nu planeras kring Katedralskolan och ”Skolstaden Skara”, är på intet sätt konstigt. Vi har inte i något sammanhang lyckats få information som bekräftar att någon annan haft kunskap eller initiativ i dessa frågor utan att det alltid återkopplats till kommunalrådet. Det gäller såväl i de olika beslutande organen som i kontakt med media.

Annons

Annons

Gruppledarna förklarar inte alls vad som skulle bli mer långsiktigt hållbart för Katedralskolan då Olinsgymnasiet övertar samhällsprogrammet och de båda estetlinjerna. I konsekvensanalysen kan man tydligt se att kostnaderna blir betydligt högre.

Istället gör man, som vanligt, använder en ”historisk exposé” som utgår från den egna självbilden och inte innehåller all relevant information. Att påstå att överlåtandet av MOP till friskolan skulle vara jämförbart med det nu föreslagna är minst sagt märkligt. Att förslaget om att ”nolla” tre program tidigt 2018 lades fram som en besparingsåtgärd och sedan röstades ner stämmer. Det visar bara på att snabba beslut som inte har långtgående konsekvensbeskrivningar som underlag måste man vara extremt försiktiga med. Det är ju just därför vi nu begär bättre och mer omfattande underlag samt är kritiska till att en privat aktör ska erbjudas ta över fullt fungerande och ekonomiskt solida program samt lokaler.

Slutligen, när det gäller ledningsorganisationen på Katedralskolan, så finns det inget relevant svar i gruppledarnas text. Att man är stolt över och vill ha kvar cykelgymnasiet är ju en viktig anledning till att ha kvar den administrativa chefstjänsten, det är ju den framtagna konsekvensanalysen tydlig med.

Annons

Att man, när det gäller lokalfrågan, fortfarande hävdar att det skulle ge mer resurser till verksamheten om man köper in SLU-byggnaden för Vuxenutbildning och SFI, tror jag att varje sunt tänkande kommunmedborgare inser att det inte stämmer. I synnerhet om man ska bygga om och renovera Katedralskolans lokaler för att en privat näringsidkare ska kunna bedriva sin verksamhet där.

Magnus Gunnarsson (MP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan