Annons

Annons

Annons

Annons

Ingmarstorp

Direktsänd radio när Missing people gästade

Jan-Olof Säll berättade om Missing Peoples verksamhet hos Gamla giffare.

Annons

Ett väntat besök och ett oväntat.

Missing people och Radio Skaraborg handlade det om på senaste torsdagsträffen hos Gamla giffare.

Jan-Olof Säll från organisationen Missing People var inbjuden som gästföreläsare vid ”torsdagsträffen” hos Gamla Giffare.

Jan-Olof Säll har bakgrund som officer inom försvarsmakten och var även under många år anställd vid räddningsverkets skola i Skövde. Han är operativ chef i området som motsvarar gamla Skaraborg.

Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012, efter att flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter två försvunna personer. Det var under hösten 2010 och vintern 2011 som två snarlika försvinnanden skedde i Göteborg där det blev tydligt att samhället inte hade tillräckligt med resurser för att söka efter försvunna personer. Som en reaktion på det startades först den ideella föreningen Sökarna Västra Götaland; en förening med lokal förankring vars syfte var att samla och organisera en stor mängd människor vid eftersök av försvunna personer. Men ganska snart visade det sig att det fanns behov av sökinsatser i andra delar av landet och i samband med det bildades Missing People Sweden.

Annons

Annons

Organisationen täcker i stort sett hela Sverige, dock inte övre fjällvärlden där har fjällräddningen ansvaret. Jan-Olof berättade om organisationen som i januari 2020 fyller åtta år.

Organisationen har idag 3 000 medlemmar och i skallgångsregistret finns 62 000 personer registrerade. När en eftersökning ska göras kontaktas personer i ett område via sms via skallgångsregistret.

Förra året anmäldes 22 000 personer som försvunna, av dessa gjorde Missing People cirka 800 sökningar.

Vid en skallgång deltar normalt 75-100 personer, vid den stora skallgången på Kinnekulle för några år sedan deltog 1000 sökare/dag under tre dagar, för detta krävdes naturligtvis en organisation utöver det vanliga. En stark gedigen samverkan med alla berörda organisationer är ett måste där polisen oftast har ansvaret för insatsen.

Det finns ytterligare mycket att återge om denna fantastiska frivillighetsorganisation Vad är bättre att sluta med och återge än Missing Peoples värdegrund:

Missing People är en demokratisk och inkluderande ideell organisation som ser till allas värde och lika rätt, oberoende av biologiskt och socialt kön, språk, religion, sexuell läggning och nationellt eller socialt ursprung. Missing People värnar om medmänsklighet, omtanke och respekt gentemot alla som deltar i eftersök av en försvunnen person samt mot dennes anhöriga. Missing People förmedlar hopp genom att inte avsluta ett påbörjat eftersök av en försvunnen person så länge det finns frivilliga som vill delta.

Annons

Värdeorden kommer från hur verksamheten vuxit, formats och hur omgivningen ser på Missing People:

Omtanke, Engagemang Professionalism.

Annons

Vid en insamling efteråt kunde en penninggåva på 1480 kronor överlämnas från Gamla Giffare till Missing Peoples verksamhet.

* * *

Gamla Giffare överraskades med ett celebert besök av Radio Skaraborg på ”torsdagsträffen” mitt under föreläsningen om Missing People.

Radio Skaraborgs utsände journalisten Torbjörn Borg anlände för ett reportage och för att vara med på träffen bland medlemmarna med intervjuer och ställa frågor om föreningen och den goda samvaron som är en bidragande orsak till den alltid goda uppslutningen.

Gamla Giffare är TG&IF:s äldsta stödförening som bildades den 24 juni 1949. De cirka 200 medlemmarnas uppgift går ut på att stödja ungdoms- och juniorverksamheten, samt att vara träffpunkt för äldre giffare.

”Torsdagsträffarna” är fyllda med olika aktiviteter såsom föredrag, besök på museer, företagsbesök med mera.

Intervjuerna av de närvarande i klubblokalen präglades av ett stort intresse och direktsändes i Radio Skaraborg. Här samlas ungefär mellan 40-50 medlemmar varje torsdagsförmiddag för att umgås, inte allra minst ur social synpunkt. Tills dags dato är Gamla giffare uppe i över 800 sammankomster med tillhörande föredrag under 25 år.

Det finns ingen sådan motsvarighet i hela landet.

Radio Skaraborg kommer ytterligare en gång att gästa Gamla Giffare vid julavslutningen torsdagen den 5 december då den kände sportjournalisten vid radiosporten Jens Prytz och Jörgen Nyman vid Radio Skaraborg kommer att närvara.

Tema: ”Bakom kulisserna vid fotbolls VM i Ryssland”

Ove Skatt

Annons

Annons

Till toppen av sidan