Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Ett jämställt Tidaholm – en självklarhet för Socialdemokraterna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mimmi Pirttiläa (S) debatterade jämställdhet på senaste kommunfullmäktige.

Annons

En gång per år ska kommunfullmäktige i Tidaholm genomföra en så kallad allmänpolitisk debatt. I år valde vi Socialdemokrater att debattera om jämställdhet.

Vi har en vision om ett jämställt samhälle, ett jämställt Tidaholm, där allas lika värde som grund är en självklarhet.

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön och definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Kommunens nya strategiska plan för 2020 visar tydligt att Tidaholms kommun jobbar med de 17 globala målen från Agenda 2030. Det är bra!

Annons

Annons

Mål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt. Tidaholms kommun har nu för första gången flera strategiska mål knutna till detta mål nummer fem. Detta är oerhört bra!

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget och det innebär att kommunen ska ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling. Det är i allra högsta grad en fråga om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde men det handlar också om kvalitet och effektivitet. Det kräver att verksamheter planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och pojkars, behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

All personal inom skola, vård och omsorg och övriga verksamheter, oavsett befattning, skall bemöta kvinnor och män utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön. Och där är vi inte ännu!

För oss Socialdemokrater handlar det om att ta kampen vidare för att kunna uppnå vår vision om ett jämställt samhälle, ett jämställt Tidaholm, där allas lika värde som grund är en självklarhet.

Socialdemokraterna i Tidaholm

Till toppen av sidan