Annons

Annons

Annons

Ingmarstorp

Karin ser till att tidaholmare har möjlighet till effektiv återvinning

Karin Steen är enhetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Tidaholms kommun.

Hon gästade Gamla giffare och berättade om sitt uppdrag som enhetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen med inriktning VA/Avlopp.

Karin Steen gästade Gamla giffare. Hon har ansvar för VA/avfall på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Karin började på fastighetssidan på dåvarande tekniska kontoret i början på 1990-talet och har sedan haft diverse olika uppdrag inom förvaltningen.

Efter sammanslagningen till samhällsbyggnadskontor har hon i höst tillträtt tjänsten som enhetschef för VA/Avfall, en förvaltningsdel inom kommunen som finansieras helt genom abonnemangstaxor från kunder.

Vid dagens ”torsdagsträff” hos Gamla giffare redogjorde Karin om hur Tidaholms kommun arbetar med att ta han om våra sopor/avfall.

– En av våra starkaste lagar ”miljöbalken” reglerar det stora ansvaret som kommunerna har, berättade hon.

Annons

Här återges en del av innehållet:

Annons

* Avfall bildas där människor vistas, bor och har verksamhet.

* Avfall har uppkommit i alla tider, men mängden och synen på avfall har varierat.

* Historiskt sett finns det ett tydligt samband mellan ekonomisk tillväxt och avfallsmängder.

* Det var när industrialiseringen tog fart som avfallsmängderna började öka i Sverige (från 1850).

Avstod samarbete

Kommunerna bestämmer själv hur avfallshanteringen ska bedrivas. Efter politisk diskussion angående Tidaholms inträde i avfallsförbundet Östra Skaraborg blev besluten att fortsatt bedriva avfallsverksamheten i förvaltningsform i den egna kommunen.

– I dag ske insamlingen av hushållsavfall i egen regi med ett antal olika entreprenader knutna till kommunen för omhändertagande av avfallet på olika sätt. Slamsugning av enskilda avloppsanläggningar som också räknas som hushållsavfall sker via entreprenad.

Nytt avfallsdirektiv

Enligt avfallsdirektivet skall alla kommuner senast 1 januari 2021 erbjuda separat matavfallsinsamling För att kunna införa detta krävs det att vi gör om våra föreskrifter samt bygger en ny avfallstaxa.

Lite om verksamheten: Avfall som samlas in via sopbilarna, 2807 ton. Avfall via återvinningscentralen ”grovavfall” 460 ton. 255 kg/år och person i Tidaholm. Baserat på avfall från sopkärl på egen fastighet och grovavfallscontainer på ÅVC. Förbränning sker i Lidköpings värmeverk.

Annons

Strid ström till ÅVC

Senaste 12 månaderna har vi registrerat 74 500 fordon som besökt kommunens anläggning återvinningscentralen under ordinarie öppettider

Annons

– Vi samlar in och flisar 1800 ton returträ och 300 ton ris som blir till 6200MWh värme i Tidaholms fjärrvärmeverk. Detta kan värma cirka 300 villor.

Mycket annat tas om hand: Tidningar, papper, glas och metall.

Elektronik lampor, batterier, kyl och frys.

Farligt avfall: Impregnerat trä, eternit, kakel och keramik, fönster och isolering, skrot, gips, wellpapp, stoppade möbler, kompost.

Efter Karins föreläsning fanns möjlighet till ytterligare frågor som visade sig att ämnet var mycket intressant för de flesta oberoende vad man har för boende. Det kommer en lång tid framöver vara ett mycket aktuellt ämne, var så säkra.

Ove Skatt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan