Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde

Högskolan får miljonbelopp till sepsisforskning

På Högskolan i Skövde forskas det kring sepsis, även kallat blodförgiftning.

Annons

Forskningsprojektet Framtida diagnostik av sepsis på Högskolan i Skövde har fått 2,6 miljoner av KK-stiftelsen, skriver Högskolan i ett pressmeddelande.

– Det är jättekul och betyder givetvis väldigt mycket för vår fortsatta forskning eftersom vi nu kan bygga vidare på våra tidigare resultat från sepsisforskningen, säger Anna-Karin Pernestig, forskare och lektor i biovetenskap.

På Högskolan i Skövde pågår flera forskningsprojekt kring sepsis, även kallat blodförgiftning. Ett av dem är Framtida diagnostik av sepsis – miRSeps. Ett projekt som nu beviljats drygt 2,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppträder som kroppens svar på en infektion. Tillståndet uppstår vanligen väldigt snabbt, ibland bara på några få timmar. Det är dock ofta svårt att ställa diagnos. Det beror på att symptomen är diffusa och kan vara svåra att skilja från andra tillstånd såsom influensa eller matförgiftning.

Annons

Annons

– Mortaliteten är hög och sepsis dödar faktisk lika många människor som HIV, bröstcancer och prostatacancer gör tillsammans, konstaterar Diana Tilevik, forskare och lektor i systembiologi.

Projekt med flera samarbetspartners

Skövdeforskarna hoppas nu att hitta metoder för att i ett tidigare skede kunna diagnostisera sepsis och därmed minska dödligheten. Varje timmes fördröjning av diagnostisering och därmed antibiotikabehandling ökar nämligen risken för dödsfall.

– I tidigare forskningsprojekt har vi utvecklat presumtiva multimarkörpaneler med potential att identifiera patienter med bakteriellt orsakad sepsis. Dessa multimarkörpaneler består av olika kombinationer av biologiska och kliniska markörer. I det nya projektet kommer vi att validera dessa multimarkörpaneler genom att analysera ytterligare patientprover med ny qPCR-teknik som har en mycket hög analytisk känslighet samt utveckla kvalitetskontroller för vår multimarkörpanel, förklarar de båda forskarna.

Projektet på Högskolan i Skövde kommer att genomföras i nära samarbete med flera samarbetspartners, bland annat Skaraborgs sjukhus. Projektet är planerat för en period om tre år (2020-2022) till en totalkostnad om 4,8 miljoner varav 2,6 miljoner finansieras av KK-stiftelsen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan