Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Insändare: Politiska partiers bakgrund och rötter

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det har i en del insändare på sista tiden kastats en del nazismanklagelser från olika partirepresentanter mot andra partier. Oftast då naturligtvis är det en ”motståndare” som anklagas. Om man nu skulle försöka få lite ordning på partiernas rötter och hur/vem och varför de bildades kan man ju ganska enkelt kolla det på nätet.

Det finns många partier att välja mellan i Sverige. Insändarskribenten redogör för deras bakgrunder.

Centerpartiet kommer från gamla Bondeförbundet som bildades 1913. Partiet var ursprungligen ett landsbygdsinriktat parti som förespråkade sparsamhet och verkade för landsbygdens frågor. Numera ett socialliberalt parti med ”gröna” frågor.

Liberalerna bildades 1934 under namnet Folkpartiet. Det var en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. Det är ett liberalt parti med individen i centrum som verkar för människans valfrihet och egenmakt.

1969 bytte dåvarande Högerpartiet namn till Moderaterna. Högerpartiet i sin tur kom från Allmänna Valmansförbundet som bildades 1904. Det är ett socialkonservativt parti som bland annat vill återupprätta samhällskontraktet och öka människors ”frihet”.

Annons

Annons

Kristdemokraterna är också ett socialkonservativt parti som bildades 1964. Då under manet Kristen demokartisk samling. De ville från början inte ses som ett borgerligt parti men tog 1985 ställning för borgerlig samverkan genom att då gå med på valsamverkan med övriga borgerliga partier. Idag betecknar sig partiet ett konservativt och ”värdeorienterat idéparti” som ”står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund”.

Miljöpartiet de gröna bildades 1981 och växte främst fram ur miljörörelsen och fredsrörelsen. Ursprungligen en reaktion på kärnkraftsomröstningen och den dåvarande blockpolitiken. Miljöpartiets politik har sitt ursprung i miljön och att miljöfrågorna måste in i alla politiska beslut. De senaste valen har de samarbetat med det så kallade ”vänsterblocket”.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Socialdemokraterna, bildades 1898 och bakom bildandet stod fackföreningsrörelsen. Orsakan sägs vara att fackföreningsrörelsen insåg att allt inte gick att lösa förhandlingsvägen. För att förändra samhället måste man vara med och stifta lagar. Socialdemokratin står för jämlikhet och allas lika värde i den marknadsekonomi som vi har i Sverige idag.

Vänsterpartiet bildades 1917 som Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. De har bytt namn några gånger och anses numera helt fristående från kommunisttiden. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 förnyades partiet och är idag ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vänstern har alltså sin grund i socialdemokratin.

Annons

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt, socialkonservativt parti som bildades 1988. Bland bildarna fanns flera personer som varit aktiva i högerextrema och rasistiska partier och organisationer. Bland annat Gustaf Ekström och som anslöt sig till Himlers Nazi Waffen-SS under andra världskriget. När det var slut tog han sig till Sverige och var alltså med och startade Sverigedemokraterna 1988. Numera beskriver man sig som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.

Annons

Detta från Google.

Om man ska ha en fundering om vilka som bildade de olika partierna så kan man konstatera att det är olika grupper i samhället som har olika intressen. De har olika värdegrunder och olika syn på de ”friheter” vi har inskrivet i grundlagen.

När det sen gäller nazistiska sympatier då och nu och hit och dit så kan man om man letar lite konstatera att under andra världskriget fanns sådana yttringar, eller ”tyskvänlighet” som man uttrycker det bland flera av dåtidens borgerliga partier. Den samlingsregering som ledde landet genom kriget hanterade det på, vad vi kan se idag” ett bra sätt. Även om det fanns några få röster för ”tyskvänlighet” inom socialdemokratin var det det partiet de som med kraft stod emot nazismen. Det är lätt att ta reda på.

Man måste kunna de historiska grunderna för att rätt förstå nutiden och bygga ett bra samhälle för framtiden.

A. Forsberg, Skövde

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan