Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Är Moderaterna bara med som passiva åskådare?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Moderaterna i Tidaholm presenterade en åtgärdsplan för att förbättra kommunens ekonomi.

Nu svarar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på utspelet.

Hajrudin Abdihodzic (V), Anna-Karin Skatt (S) och Lena Andersson (S) svarar på den åtgärdsplan Moderaterna presenterade i förra veckan.

I en artikel/åsiktsinlaga i denna tidning nyligen med rubriken "Så vill Moderaterna åtgärda ekonomin" beskriver partiet, via sin gruppledare i kommunfullmäktige Ambjörn Lennartsson, hur man ser på Tidaholms kommuns ekonomiska utmaningar.

Ni Moderater beskriver ett antal områden där ni anser att det nuvarande arbetssättet i kommunen är fel så som exempelvis den resursfördelningsmodell vi använt under några år samt systemet med internhyror. I båda fallen har detta införts i total politisk enighet utan att Moderaterna haft någon som helst invändning mot att dessa två arbetsmetoder har tillämpats även i 2020 års budgetprocess. Oavsett vilken typ av internt fördelningssystem av resurser och hur kostnader av lokaler fördelas så ger inte det kommunen några ökade intäkter.

Annons

Annons

I övrigt slår ni i er så kallade "åtgärdsplan" in öppna dörrar då ni skriver att fastigheter som vi inte har någon verksamhet i skall säljas, ett uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden redan har och där just du Ambjörn Lennartsson sedan förra årsskiftet är vice ordförande. Ett sådant exempel på fastighet som har varit på gång till försäljning, för något år sedan, var Stationshuset, men det stoppades i kommunstyrelsen med ert goda minne.

Ett annat område ni lyfter är samverkan med andra kommuner och där kan man säga att ni moderater önskar ett men gör annat. Senaste exemplet är vår redan etablerade samverkan med sju andra kommuner i Skaraborg gällande tillsyn av försäljning av tobak, mediciner, folköl med mera, där vi (S och V) förordar en fortsatt samverkan för att minska belastningen på samhällsbyggnadsförvaltningen, men där ni hellre ser en egen utbyggd organisation/administration i vår kommun.

Det vi dock reagerar allra mest emot är den delen i er moderata "åtgärdsplan" där ni angriper heltidsprojektet som syftar till att även den kvinnodominerade arbetsmarknad, som kommunen är en viktig del av, lever upp till sitt ansvar som arbetsgivare och ser till att i princip alla tjänster ska vara heltid. Samt att ni därutöver, med breda penseldrag, pekar ut all personal i kommunen som inte arbetar inom vård och skola som tärande efter de, liksom alla andra anställda, har en lön. Detta är ett påhopp som riskerar att försämra relationen mellan oss politiker och våra tjänstepersoner och som gör att vi blir mindre attraktiva att söka jobb hos i framtiden.

Annons

Annons

Utifrån de kritiska synpunkter kring kommunens ekonomiska hantering som ni moderater framför i er "åtgärdsplan" kan man undra hur ni så sent som i oktober i fjol, utan några som helst synpunkter eller motförslag varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, sa ja till den strategiska planen och budgeten för åren 2020-2022. Möjligheten till invändningar och motförslag hade ju varit god eftersom ni sitter med i kommunens budgetberedning och i kommunstyrelsen.

Man får lätt intrycket av att ni moderater sitter som passiva åskådare vid de politiska mötena för att sedan sprida en helt annan bild till allmänheten, Detta ökar inte förtroendet för oss som politiker och där bär ni ett stort ansvar.

Anna-Karin Skatt (S)

Lena Andersson (S)

Hajrudin Abdihodzic (V)

ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedning.

Till toppen av sidan