Annons

Annons

Annons

Annons

ledare liberal

Ledare: Kommuner ska inte rusa iväg för att upphandla blöjor

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

SKR:s rekommendation ger kommunerna något att luta sig mot i frågan om det är en skyldighet att bekosta blöjor i förskolan eller inte.

Annons

Det är glädjande att SKR har ställt sig i kommunernas ringhörna om blöjorna. Nu bör kommunerna sitta still i båten och inte upphandla blöjor.

Landets kommuner har agerat lite olika efter Högsta förvaltningsdomstolens olyckliga beslut att inte pröva kammarrättens dom i en tvist. Domen slog fast att en förskola i Värmdö kommun var skyldig att erbjuda gratis blöjor i verksamhet eftersom det annars skulle strida mot maxtaxan. Eftersom maxtaxa är lag såg beslutet ut att beröra alla kommuner som tillämpar maxtaxa i barnomsorgen.

Skara kommun blev en av de första att anpassa sig. Upphandling är gjord och från den 1 februari kommer det att finnas gratis blöjor i alla förskolor. Vetlanda kommun har aviserat att det lutar åt att kommunen ska ta på sig kostnaden för blöjor, till en förmodad miljonkostnad, men har inte hunnit till beslut. Att detta sker är logiskt med tanke på innehållet i domen som vunnit laga kraft, samt att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en tidig kommentar sa att rekommendationer att börja upphandla blöjor var att vänta efter helgerna.

Annons

Annons

I förra veckan bytte SKR dock oväntat fot.

Nu slår förbundet i stället fast att det inte finns underlag för att rekommendera några ändrade rutiner. SKR lutar sig mot att en kammarrätts dom i sig inte är prejudicerande utan bara har betydelse för det enskilda fallet. Man påpekar vidare att det förekommer att landets fyra kammarrätter har olika praxis och pekar på omständigheten att den fristående i förskolan i det aktuella fallet gjorde på ett annat sätt än de offentliga i den aktuella kommunen.

Det går inte att ta gift på att SKR:s nya bedömning är vattentät. Domen slog fast att det stred mot maxtaxan att inte erbjuda blöjor. Maxtaxan är lag och ska tillämpas lika av alla kommuner.

Icke desto mindre ger SKR:s rekommendation något robust att luta sig mot i väntan på eventuell vidare utveckling. Nu bör kommunerna sitta still i båten och inte rusa iväg för att upphandla blöjor.

Det som kan hända är att föräldrar i kommuner som inte ställer fram gratis blöjor börjar anmäla sin kommun, men det finns sannolikt inte skäl att oroa sig för att det blir vanligt. Acceptansen för att stå för blöjorna själv torde vara stor. Det är rutin i den stora majoriteten av kommuner och de flesta torde inse att utgifter för blöjor är något som tillkommer för alla föräldrar – inte en dold "avgift" för barnens förskolevistelse. Värdet i att få välja den blöja man brukar ha hemma framför en upphandlad basblöja ska inte heller underskattas.

Många kommuner har redan ett pressat ekonomiskt läge. Att lägga på en kostnad som vare sig är logisk eller tillför verksamheten någon kvalitet vore mycket olyckligt. Därför är det glädjande att SKR har ställt sig i kommunernas ringhörna i denna fråga.

Annons

Annons

Till toppen av sidan