Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Bråk i regionstyrelsen om Skaraborgs sjukhus

Text

Beslutet om ett pilotprojekt för nära vård i Mariestad sköts på framtiden, efter invändningar från oppositionen.

– Nu riskerar oppositionens agerande att hota de grundläggande förutsättningarna för att vård ska kunna bedrivas i Mariestad över huvud taget, säger regionrådet Johnny Magnusson (M).

Hur vård ska bedrivas vid Skaraborgs sjukhus Mariestad berördes vid ett ärende på regionstyrelsens senaste möte.

Det blev inget beslut i regionstyrelsen att Mariestad ska bli vad som beskrivits som pionjär för framtidens nära vård. Tanken är att Skaraborgs sjukhus och primärvården ska arbeta närmare varandra och att vårdutbudet ska öka i Mariestad, bland annat genom användning av digital teknik.

Annons

Annons

Förslaget förordades av det grönblå regionstyret, men Socialdemokraterna yrkade på återremiss och fick med sig den övriga oppositionen Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa tre partier kan köra över regionstyret om de röstar på samma förslag, vilket nu skedde.

Det grönblå regionstyret ser allvarligt på att beslutet inte kunde tas.

– Det är djupt beklagligt att den vänsternationalistiska oppositionen bromsar en nödvändig utveckling i Mariestad. Det är viktigt att påpeka att sjukvård har bedrivits i Mariestad ända sedan 1500-talet. Nu riskerar oppositionens agerande att hota de grundläggande förutsättningarna för att vård ska kunna bedrivas i Mariestad över huvud taget, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande från det grönblå regionstyret.

Bra pilotprojekt

Socialdemokraterna uttrycker i ett pressmeddelande att de anser förslaget om pilotprojekt för ett närvårdscentrum på Mariestads sjukhus är bra i sig, men att det inte ska ske planlöst. Därför vill man få in synpunkter från berörda nämnder och styrelser, få klarhet i frågan om finansiering och tidsplan samt invänta arbetet med sjukhusstrukturen för hela regionen.

– Beslutet kring Mariestad sjukhus är viktigt för såväl Skaraborg som för hela Västra Götalandsregionen. Vi kan inte besluta om nya inriktningar utan att också se till att skicka med pengar. Så kan vi inte hantera sjukvården i Skaraborg, som redan dras med stora ekonomiska problem. Vi måste veta vad vi gör, säger Helén Eliasson (S) i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan