Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
För frisk för F-kassan – för sjuk för att jobba

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Reglerna i den allmänna sjukförsäkringen innebär att sjuka blir av med sin rätt till sjukpenning och tvingas säga upp sig i onödan. Nyligen överlämnade regeringens utredare förslag på åtgärder. Regeringen måste lyssna på utredaren och föreslå ändringar i lagen, så att sjukförsäkringen kan fungera som den ska.


Psykiska diagnoser som utmattningssyndrom anses vara <em id="emphasis-cd1612cf433ce1a5185086b6f3e0aea6">diffusa, </em>och därför gäller inte undantaget i sjukförsäkringen, skriver debattörerna från Unionen.

I många tidningsartiklar har vi kunnat läsa om människor som råkat illa ut när de fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan. En av Unionens medlemmar, Christina Östholm, berättade i en intervju om hur hon nekades sjukpenning efter 180 dagar. Detta trots att hon då hade kämpat sig upp till att jobba 75 procent. Hennes läkare intygade att hon skulle vara fullt ut i arbete inom någon månad, men Försäkringskassan gav avslag. Hennes diagnos, utmattningssyndrom, ansågs nämligen vara en diffus diagnos.

Annons

Christinas situation visar att sjukförsäkringen inte fungerar. Därför är det bra att regeringen utreder frågan. Nyligen föreslog utredaren flera åtgärder. Unionen uppmanar regeringen att lyssna på utredaren och åtgärda bristerna:

Annons

· Försäkringskassan ska inte kunna hänvisa den som är sjukskriven till jobb som inte finns. Konkret betyder detta att det som i reglerna kallas för ”normalt förekommande arbete” måste kopplas till en tydlig yrkesgrupp.

· Den som är på väg tillbaka till arbete ska inte bli av med sin ersättning bara för att diagnosen är psykisk, till exempel utmattningssyndrom. Detta innebär att undantaget som handlar om ”särskilda skäl” måste breddas och gälla oavsett om det gäller fysisk eller psykisk ohälsa.

När en arbetstagare varit sjuk i 180 dagar prövas rätten till fortsatt sjukpenning av Försäkringskassan. Sjukpenningen dras in om den sjuke kan antas ta ett ”normalt förekommande arbete”. Det kan låta rimligt, men Försäkringskassans bedömning är helt teoretisk och därför händer det att arbetstagaren hänvisas till jobb som inte finns.

Om en läkare bedömer att den sjuke kan vara helt tillbaka på jobbet senast dag 365 kan utbetalningen av sjukpenning fortsätta. Detta undantag tillämpas dock bara vid så kallade tydliga diagnoser. Psykiska diagnoser som utmattningssyndrom anses vara diffusa, och därför gäller inte undantaget. De stora förlorarna är kvinnor. I Västra Götalands län utgör kvinnor 69,3 procent av alla som är sjukskrivna med psykiska diagnoser (tredje kvartalet 2019).

Annons

Reglerna är varken rättvisa eller rättssäkra. Unionen vill därför se två förändringar: Försäkringskassan ska inte kunna hänvisa till jobb som inte finns, och undantaget efter dag 180 ska kunna tillämpas oavsett diagnos.

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Johan Bäcklund, regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Annons

Annons

Till toppen av sidan