Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Nytt medborgarlöfte undertecknat – här ligger fokus

Jan Hellnevi och Anna-Karin Skatt har skrivit under medborgarlöftet för 2020. Fokus ligger på trafik och narkotika.

Annons

Trafik och narkotika

Det är fokuspunkterna i det nya medborgarlöftet som polismyndigheten tecknat med Tidaholms kommun för 2020.

– Samverkan är den viktigaste faktorn för att nå bästa resultat, säger lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi.

Sedan 2015 har Tidaholms kommun och polisen utvecklat samverkansöverenskommelsen för att öka trygghet för lokalbefolkningen. För att förstärka hur viktigt man ser på saken har det högtidligt skrivits under ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöftet skrevs på Tidaholms stadshus hos kommunalrådet Anna-Karin Skatt (S) på måndagsförmiddagen. På plats var också lokalpolisområdeschefen Jan Hellnevi, kommunpolis Anna-Lena Mann, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, oppositionsrådet Runo Johansson (L) samt kommundirektören Eva Thelin.

2017 och 2018 låg fokus på trafik och trygghet i centrum. 2019 flyttades fokuset. Brottsstatistik visade att narkotikaanvändningen bland unga ökat.

Annons

Nya fokuspunkter

2020 väljer man att fokusera på trafik och narkotika. Lägesbilden är framtagen genom medborgardialog, statistik från polisens register, erfarenhet i egna BRÅ-gruppen och lokala kartläggningar. Man har också använt en arbetsmetod som kallas EST som står för Effektiv Samordning för Trygghet där man varannan vecka får in färska lägesrapporter.

Annons

– Det bygger också på våra medarbetardialog där vi ställer samma frågor till våra medarbetare. Vad de tycker är utmaningarna och vad som behöver jobbas med i Tidaholms kommun, säger Jan Hellnevi.

Bengt Nilsson presenterade medborgardialogen där det kommit fram att det som oroar mest är trafikanter som bryter mot trafikreglerna. Höga hastigheter, rattfylleri och buskörning bidrar till att skapa otrygg miljö. Att minska narkotikaanvändandet bland unga står också fortsatt i fokus.

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom följande aktiviteter:

• Öka tryggheten i centrum och dess närområde genom närvaro av polis och kommunal personal. Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga med riskbeteende gällande missbruk.

• Anpassa trafikmiljön för att förhindra felbeteenden. Detta genom ökade kontroller och genom att se över hur trafikmiljön kan anpassas för att skapa en tryggare kommun.

Centrum mest otrygga miljön

Medborgardialogen baseras på 400 personers svar. 76 procent svarar att de är oroliga för att själva eller personer i sin närhet ska utsättas för brott som misshandel, inbrott och stöld. Den plats som upplevs vara mest otrygg är centrum.

– Det är en indikator som visar att det är här vi behöver lägga resurser. Närvaro och man ska synas är viktiga faktorer som kommit upp mest. Man vill se polisen på stan så mycket som möjligt, säger Bengt Nilsson.

Annons

– Trots att många är rädda för att utsättas för brott visar statistiken att de flesta ändå känner sig trygga i Tidaholm, fortsätter han.

Annons

Det har varit flera incidenter med rån på senare tid, ökar inte det rädslan hos folk?

– I de här fallen har det visat att det finns en polisiär närvaro med snabba insatser.

Konkret, vad ska göras för att minska buskörningen?

– Trafikinformatören Magnus Svensson gör trafikundersökningar och åtgärder sätts in därefter så att man ser till att det inte går att köra för fort på vissa sträckor. Det jobbas på ett bra sätt med de frågorna, tycker Bengt Nilsson.

– Från vår sida handlar det om beteendeövervakning och kontroller på olika sätt. Vi samverkar med trafikavdelningen, säger Hellnevi.

Polisen arbetar för att öka synligheten.

– Redan i år får vi en resurspåfyllning med mer polisanställda som gör att vi under 2020 kan bygga ut med områdespoliser som ska jobba relationsskapande och gränssättande i de olika kommunerna, säger Jan Hellnevi.

”Allas ansvar”

Anna-Karin Skatt tycker att man kommit ett bra bit på väg i samarbetet.

– Allt vi gör gör vi utifrån våra uppdrag. Vi synkar ihop alla resurser för att optimera insatserna som vi kan ge till medborgarna. En viktig del i arbetet är att det finns ett folkhälsoperspektiv i det här. Om man jobbar förebyggande och jobbar med den upplevda otryggheten till att bli trygg så kanske man kan minskar isoleringen. Folk ska inte vara rädda för att vistas ute. Det är en jättestor utmaning men man ser ju vilka resultat det kan få när man inte arbetar var för sig utan tillsammans för Tidaholms bästa.

– Tidigare ansågs det att trygghet, lag och ordning skulle skötas av polisen. Men det är allas ansvar att arbeta för den upplevda tryggheten. Det känns som vi kommit riktigt långt, inte minst i Tidaholm, slutar Hellnevi.

Annons

Annons

Till toppen av sidan