Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Bergheden: Inför gårdsförsäljning på försök omgående

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

En tydlig majoritet i Sveriges riksdag är för att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin.

Riksdagen har tagit ett tydligt beslut om att man vill ha gårdsförsäljning i kombination med att också kunna behålla systembolaget. Det menar riksdagsledamot Sten Bergheden.

I Finland har man också ett systembolagsmonopol och men där har man tillåtit både gårdsförsäljning och dessutom en utökad försäljning av starkare öl i vanliga livsmedelsaffärer.

Men den socialdemokratiska regeringen gör allt för att stänga dörren till gårdsförsäljning i Sverige, vilket leder till minskade möjligheter till fler och nya jobb på landsbygden.

När jag frågade ministern Lena Hallengren (S) i en interpellationsdebatt i riksdagen om varför inte utredningen om gårdsförsäljning har tillsatts så erkände hon att hon tyckte andra utredningar var mer viktiga att tillsätta.

Regeringens arbete och ministerns svar visar tydligt att gårdsförsäljningen och satsningen på landsbygden medvetet har prioriterats ner av regeringen, vilket är synnerligen beklagligt.

Annons

Småskalig produktion av öl, vin och cider har blivit allt vanligare i Sverige och samma produktion är ofta en stor turistattraktion i övriga Europa. Men svenska producenter lider av att inte kunna sälja sina produkter direkt till besökare och turister utan måste istället hänvisa turisterna till Systembolaget. Detta uppfattas mycket märkligt av utländska turister, att de kan se på produktionen och smaka på produkterna, men att de sen inte får köpa med sig en flaska öl eller vin ifrån gården.

Annons

Sverige har utrett frågan om gårdsförsäljning två gånger och den senaste utredningen pekade tydligt på att det är fullt möjligt att ha både gårdsförsäljning och systembolaget kvar under vissa förutsättningar. Finland har gått ännu längre i sitt arbete och har redan tillåtit gårdsförsäljning. Det som är möjligt i Finland är ju självklart lika möjligt i Sverige.

Trots stor riksdagsmajoritet och ett riksdagsbeslut så har Socialdemokraterna och dess stödpartier, Centern och Liberalerna, inte sett till att prioritera frågan om gårdsförsäljning. Istället har man gått med på att socialdemokraterna får fortsätta att förhala frågan. Regeringen vill förhala med nya utredningar och det som är utrett ska utredas igen. Under tiden förlorar Sveriges landsbygd både jobb och tillväxt.

Att regeringen vill förhala gårdsförsäljningen är uppenbart men att Centern och Liberalerna kan acceptera detta är anmärkningsvärt? Så mina frågor är raka och tydliga:

När ska regeringen och stödpartierna tillsätta utredningen och när har vi ett förslag till beslut på riksdagens bord?

Men istället för att invänta en ny utredning borde Sverige nu omgående införa en försöksperiod på minst två år i Sverige och tillåta gårdsförsäljning av öl och vin liknande Finlands modell, därefter kan vi utvärdera exakt hur vi ska permanenta gårdsförsäljningen i Sverige. Detta skulle gynna landsbygden ge nya jobb och Sverige skulle inte förlora mer tid i arbetet.

Annons

Annons

Sveriges bönder behöver få lika möjligheter som Europas bönder för att kunna utveckla landsbygden med en ökad produktion, ökad turism, ökat landsbygdsföretagande och få möjlighet att kunna stå på fler näringsben. Idag får inte de svenska landsbygds företagen samma möjligheter som de har i övriga Europas vilket självklart hämmar utvecklingen.

Att öppna upp för gårdsförsäljning skulle kunna ge många nya jobb på landsbygden både inom produktionen men framför allt inom turistnäringen - att säja nej till eller förhala detta är oansvarigt och rent av landsbygdsfientligt.

Vi moderater vill införa gårdsförsäljningen omgående och därmed skapa nya möjligheter och jobb på den svenska landsbygden.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Med vänliga hälsningar,

Sten Bergheden (M)

Personvald riksdagsledamot Skaraborg

Talesperson i jakt-och vapenfrågor

Landsbygd-och trafikpolitiker

070-357 47 54

Trafikutskottet,Justitieutskottet

Politisk sekreterare:

Erik Almqvist 070-546 53 07

Politisk handläggare

Macus Morfeldt 072-505 00 16

Annons

Annons

Till toppen av sidan