Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Skaraborgs sjukhus tar höjd för coronaviruset

Pär Johnson (L) är ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus, som nu tagit beslut rörande eventuella ökade kostnader på grund av coronaviruset.

Annons

Skaraborgs sjukhus styrelse förbereder sig för att coronavirusets spridning kan komma att innebära väsentliga merkostnader.

– Vi vill skapa oss en möjlighet att vara flexibla, säger Pär Johnson (L), sjukhusets styrelseordförande.

Skaraborgs sjukhus har gjort stora ekonomiska underskott de senaste åren och har arbetat för att få sin ekonomi i balans, genom åtgärder som att minska personalstyrkan. Sjukhusstyrelsen ser nu att coronaviruset kan komma att innebära väsentliga merkostnader för sjukhuset och att detta kan stå i konflikt med strävan att komma i ekonomisk balans.

Därför har man på styrelsemötet på torsdagen tagit ett beslut om att sjukhusdirektören ska se till att det finns tillräckliga resurser för att möta den utmaning som coronaviruset medför. Om det innebär väsentligt utökade kostnader ska samråd ske med sjukhusstyrelsens ordförande.

Annons

– Vi vill ge sjukhusledningen mandat att kunna gå ner i produktion, kunna göra omprioriteringar och kostnadsökningar, alternativt att vi skjuter på kostnadsbesparande åtgärder, säger Pär Johnson (L), styrelsens ordförande, som tillägger att han kommer att samråda med vice ordföranden Susanne Berglund (S) vid förfrågan från sjukhusledningen om väsentligt utökade kostnader.

Annons

Enighet

I dagsläget innebär beslutet inte några konkreta förändringar, utan det är en förberedelse inför beslut som kan komma att behöva tas. Beslutet togs i enighet i styrelsen.

Budgetavvikelsen för februari uppgår till minus 6,6 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus. Det är en lägre avvikelse än i januari, då den var 22,5 miljoner kronor.

Vad tror du om sjukhusets möjligheter att få en ekonomi i balans i år i den situation som råder?

– Väldigt svårt att sia om, jag vet att mycket av det vi gjorde förra året har eftersläpande effekter som vi kan se i år. Resultatet ser ut att kunna bli bra, men tillgängligheten kan bli sämre, om vi spekulerar i ett ökat tryck på grund av corona, säger Pär Johnson.

Sjukhusledningen har tidigare uttryckt att man kan komma att ställa in operationer och besök om man kommer i ett läge att man behöver prioritera akut vård på grund av coronaviruset.

Operationsrobot

På styrelsemötet beslutades också att ansöka om ekonomiskt stöd från regionen för att göra inköp av en operationsrobot och annan medicinteknisk utrustning. Operationsroboten är tänkt att användas bland annat vid prostatacancer.

Annons

Skaraborgs sjukhus har tidigare fått nej till en sådan förfrågan med hänvisning till de ovan nämnda underskotten i ekonomin.

– Vi fick avslag då de inte tyckte att vi skulle klara de ökade driftskostnaderna. Nu har vi bättre ekonomi, vi har faktiskt en förhoppning om att kunna göra detta, säger Pär Johnson.

Till toppen av sidan