Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson: Alla behöver få veta exakt hur en skolstängning ska gå till

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Om Sverige stänger skolorna är det avgörande att undvika alla former av luckor och missförstånd. Nu behöver varje åtgärd vara uthållig och ge rätt effekt.

Nu har regeringen rätt att stänga landets skolor. Om det görs är det viktigt med kompensation och tydlig information så att alla kan rätta sig efter beslutet på bästa sätt.

På torsdagseftermiddagen klubbade riksdagen ny lagstiftning som ger regeringen rätt att stänga landets grundskolor och förskolor. Trycket har ökat på Sverige sedan Storbritannien, vars taktik mot Coronaviruset hittills har varit mest lik Sveriges, beslutat att stänga landets skolor från och med fredagen.

Samtidigt är beskedet i Sverige att det i nuläget inte är aktuellt att stänga. Experter som bakteriologen Agnes Wold och WHO-rådgivaren Johan Giesecke argumenterar för att skolstängningar är mer av politiskt poserande än taktik grundad på beprövad erfarenhet.

Annons

Det vetenskapliga stödet för att det är en effektiv åtgärd för att bromsa smittspridningen är tveksamt. Det saknas rapporter om att skolmiljön driver på pandemin. Coronaviruset är inte heller farligast för skolbarn utan för personer över 70 år och människor med bakomliggande sjukdomar.

Annons

En omfattande smittspridning i de grupperna skulle leda till att många behöver intensivvård, dödsfall och att sjukvården snabbt närmar sig överbelastning. Varje åtgärd samhället tar till ska alltså främst syfta till att i möjligaste mån skydda dem.

Om skolor och förskolor stängs ska barn till föräldrar med samhällsviktiga yrken fortfarande erbjudas barnomsorg. Regeringen satt på torsdagskvällen i sammanträde för att fastställa vilka yrken det handlar om. En lista från länsstyrelsen i Stockholm som florerade i medier på torsdagen innefattade förutom personal i vård och omsorg bland annat polis, räddningstjänst, rättsväsendet, dagligvaruhandel, sanering, gränskontroll, larmcentral och begravningsverksamhet.

Förutom Sveriges Radio Ekot fanns nyhetsmedier inte med. Gäller listan så anses det inte samhällsviktigt att jag och mina kollegor i lokala mediehus kan fortsätta rapportera när samhället stängs. Jag talar förstås i egen sak – vilket är poängen. Många yrkesskrån lär argumentera för att just deras gebit är samhällsviktigt. Det är viktigt att presentera en tydlig och väl avvägd lista. Samhället måste rulla på, men undantagen får inte bli så många att de förtar effekten för mycket.

Det är viktigt att åtgärder som vidtas blir uthålliga. Att stänga skolor under någon vecka är förmodligen meningslöst. Därför bör man noga överväga vad konsekvenserna av en långvarig stängning blir. Eleverna måste ges garanterad undervisningstid och att skjuta upp det till senare är varken enkelt eller billigt.

Annons

Annons

Verktygen mot corona måste också få den effekt man är ute efter. Människor som omfattas måste helt enkelt kunna rätta sig efter åtgärderna, kanske en längre tid. Därför är det centralt att föräldrar som kommer att behöva stanna hemma med sina barn kompenseras för det. Tillfällig föräldrapenning (vab) beviljas normalt inte för att vara hemma med barn som inte är sjuka. Vab är dessutom konstruerat för enstaka sjukdagar. Att hänvisas till att leva på det under lång tid blir ett drastiskt inkomstbortfall.

Kompenseras inte föräldrar på riktigt kommer de att göra egna arrangemang som kan gå stick i stäv med avsikten att bromsa smittspridningen. I värsta fall lämna barnen hos far- eller morföräldrar som tillhör en riskgrupp.

Det är bra att regeringen är förberedd på olika åtgärder som kan bli aktuella. Förberedelserna måste nu gå in i nästa logiska fas. Alla som kan komma att beröras behöver tydlig information. Så kommer det att gå till om ert barns skola stängs, så förväntas ni agera under tiden, så ser planen ut för att skolåret ska kunna fullföljas, så gör du för att få kompensation för inkomstbortfall.

Tydlighet är A och O för att det som görs ska fungera. Luckor och missförstånd kan bli förödande.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan