Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Glest i raderna på kommunfullmäktige

Text

Kommunfullmäktige hölls som planerat på måndagskvällen. Om än rekordkort.

Efter 17 minuter kunde ordförande Erik Ezelius förklara sammanträdet avslutat.

Det rådde ingen trängsel vid kommunfullmäktiges sammanträde. 35 beslutsfattande kunde räknas samman. Ingen allmänhet fanns på plats.

De flesta möten och arrangemang ställs in i dessa virustider. Men demokratin måste ha sin gång.

Vissa mått och steg hade emellertid vidtagits. Bland annat hade sammanträdet flyttats till Bibliotekshusets stora sal vilket erbjuder större ytor än vad ordinarie lokalen i Disponentvillan gör.

– Här kommer våra sammanträden i fullmäktige att äga rum fortsättningsvis också, ända tills coronapandemin har gått över, förklarade fullmäktiges ordförande Erik Ezelius (S).

Sammanträdet blev inte bara rekordkort, det har förmodligen heller aldrig varit färre antal ledamöter.

Annons

– Vi är 35 beslutsfattande på plats, konstaterade ordföranden efter uppropet.

Annons

Och då hade ändå ett stort antal ersättare fått kliva in på ordinarie positioner.

Någon allmänhet syntes heller inte till. Sammanträdet går ju för all del att följa live via webbsändningen.

Interpellationen till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående giftfri förskola och skola bordlades då varken Lena Andersson (S) eller interpellanten Karin Olofsson (MP) hade möjlighet att närvara.

Motionen om att tillskapa en demensavdelning sköts också på framtiden.

– Det känns bättre att ta upp den vid ett senare fullmäktigesammanträde när fler har möjlighet att vara med och debattera, motiverade Ingemar Johansson (L).

Ett beslut som klubbades var att bevilja Tidaholms Tennisklubb borgen på ett 6-miljonerslån för att uppföra en padelhall. Fullmäktige godkände detta enhälligt.

Krister Rohman (KD) frågade varför klubben inte räknat in amortering till banken under innevarande år. Bengt Karlsson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, sade sig inte vara helt insatt i frågan, men utgick ifrån att det upplägget har TTK och Tidaholms Sparbank enats om och det är inget som nämnden haft synpunkter på.

Beslut om att riva husen på fastigheten Kaplanen intill Kungsbroområdet togs utan invändningar. Fastigheten köptes in just i det syftet för ett och ett halvt år sedan, till en kostnad av två miljoner kronor. Fastigheten anses "ligga i vägen" när bostäder ska uppföras i området. Dessutom var huset i mycket dåligt skick.

Annons

Annons

Ett annat beslut som tags var att revidera inkallelseordningen för mandatperioden 2019-2022. Behovet aktualiserades efter alla turer i barn- och utbildningsnämnden med skiftande majoriteter i samband med beslut om Fröjereds skolas framtid. Det var Miljöpartiet som gjorde störst förändringar och numera saknas både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på tidigare samarbetspartiets lista. Vänsterpartiet korrigerade också sin inkallelseordning och satte S före MP.

Sara Hammar (S) har begärt entledigande som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden. Politiske veteranen Per-Erik Thurén (S) går in i Hammars ställe.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan