Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Pandemin kastar om spelplan för regionbudget

Det grönblå regionstyret och oppositionspartiet Socialdemokraterna drar olika slutsatser om hur budgetprocessen bäst anpassas efter den rådande corona-pandemin.

Annons

Det grönblå regionstyret lägger nu fram ett budgetförslag, men ska komplettera budgeten i höst med anledning av corona-pandemin.

Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna lägger inte fram någon skuggbudget på grund av det speciella läget.

Det grönblå regionstyret har presenterat sitt förslag till budget för 2021. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har meddelat att partiet inte lägger fram ett eget budgetförslag nu på grund av det speciella läget med pandemin. Socialdemokraterna ska istället återkomma med ett förslag i höst.

De grönblå menar att det är ett extremt läge, men att det ändå är viktigt att följa den ordinarie tidsplanen för att ge ekonomiska grundförutsättningar för regionens verksamheter. Det extraordinära läget tänker man sig möta genom en kompletteringsbudget i november.

- Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge. Pandemin påverkar oss alla som invånare, den påverkar näringsliv, jobb och inte minst Västra Götalandsregionens verksamheter och speciellt hälso- och sjukvården som är hårt pressad, säger Johnny Magnusson (M), regionråd och gruppledare för Moderaterna i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Stora resurser har gått till att vårda covid-19-patienter, planerad vård har ställts in vilket ökar köerna i vården, samtidigt reser färre i regionens kollektivtrafik. Som förutsättning för budgeten slås fast att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är svåra att överblicka.

Det ekonomiska resultatet i budgeten är minus 600 miljoner kronor, för att få en budget i balans skulle alltför stora indragningar behöva göras i regionens verksamheter. Skattesatsen föreslås vara oförändrad, 11,48 kronor.

- Coronapandemin har skakat om hela kultursektorn rejält. Västra Götalandsregionen kommer fortsatt ta initiativ för att skapa förutsättningar för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet, säger Conny Brännberg (KD), regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna, i pressmeddelandet.

Socialdemokraterna, som väljer att inte lägga en skuggbudget för regionen, noterar i ett pressmeddelande att regionen redan innan pandemin hade en vårdskuld, med köer till operationer och bristande arbetsmiljö och löner för personalen, samt underskott för sjukhusen. Nu har mycket vård sats på paus, konstaterar partiet: ”Det betyder dock inte att sjuka människor blivit friskare under tiden, att personalens arbetsvillkor förbättrats eller att sjukhusens underskott minskat. Tvärtom. Det står därför bortom allt tvivel att här krävs satsningar och ett jättearbete för klara vårdskulden och värna personalen och deras arbetsmiljö. Det var en stor utmaning före krisen och den blir ännu större framöver.”

Annons

Stora insatser behöver göras i hälso- och sjukvården, enligt Socialdemokraterna, men förutsättningarna är omkastade.

Annons

– Den spelplan vi hade för bara några månader sedan finns inte längre. Nu vet vi inte ens hur spelplanen ser ut; alla underlag vi har är baserade på gissningar, inte realiteter. Det kommer att behövas ta en rad både nödvändiga och tuffa beslut för att så många som möjligt ska skadas så lite som möjligt av krisen. För att kunna göra det rätt och på rimliga grunder måste vi ha bilden klar för oss, inte famla i det mörker vi nu befinner oss i, uttrycker Helén Eliasson (S), gruppledare och regionråd i opposition.

Hon hänvisar också till svårigheter att föra en fullödig politisk diskussion i ett läge med reducerat antal ledamöter i regionfullmäktige för beslutet att avvakta med att lägga fram ett budgetförslag.

Annons

Annons

Till toppen av sidan