Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Insändare: Inte första gången, inte sista…

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Flera allvarliga virusutbrott har berott på att smitta överförts från djur till människa. Med en stor andel vegetarisk mat, kan vi göra vi vad vi kan, för att förebygga nästa smitta från djurriket menar insändarskribenterna.

Trängsel i stallar där slaktdjuren föds upp innebär levnadsförhållanden som gör att smitta lätt sprids mellan djuren, menar insändarskribenten.

Vi är många oroliga i nuläget. Oroliga över framtiden, över nära och kära, och oroliga om sjukvården kommer att klara av de belastningar som Covid-19 innebär. Vi kan alla enas om att vi inte var redo. Den beredskap som vi levt i god tro om, fanns inte. Det är lätt att känna sig maktlös.

Annons

Det pratas konspirationsteorier, allt från 5G till biologisk krigföring. Finger pekas åt Kina, där man äter fladdermöss och myrkottar, med virus och bakterier, som människan inte lärt sig tåla. Samtidigt äter vi nordbor kyckling, gris och kor regelbundet. Djur som under hela eller största delen av sina liv, lever trångt tillsammans i stängda stallar. Levnadsförhållanden som gör att smitta lätt sprids. Till exempel var 2014, i Danmark, 63 procent av avelsgrisarna och 12 000 människor smittade med antibiotikaresistenta stafylokockbakterier, MRSA. Smitta som även hittades i köttförpackningar i svenska mataffärer. Tyvärr går där grisindustrins ekonomiska intressen före folkhälsans och sjukvårdens, och de smittade djuren får fortsätta att föröka sig och smitta vidare.

Annons

Ser ni mönstret? Covid-19 är en av flera sjukdomar som spridits från djur till människa, särskilt i tättbefolkade miljöer. Den hemska digerdöden spreds via råttor, spanska sjukan via fåglar, tuberkulos har människor smittats av från kor, kikhosta från får, påssjuka tros komma från gris, salmonella sprids via kor och ägg. På senare år har sjukdomarna SARS, MERS, Hongkonginfluensa, Ebola och svininfluensan, också smittat människor via djur.

Att sluta äta djur är inte lösningen mot alla smittor från djur. Men det skulle kunna minska risken för smittspridning i trängseln i djurstallarna, om färre djur fick större utrymme. WHO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation pekar ut den ökade efterfrågan på kött och annan animalisk mat som en stor riskfaktor för nya pandemier. Även Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten pekar på den risken.

Annons

Men nu har vi coronaviruset här. Det vi kan göra är att följa folkhälsodirektiven, för att inte öka smittspridningen, dödstalen och belastningen på sjukvården. Men vi kan ju bestämma vad vi ska äta till middag. Med en stor andel vegetarisk mat, kan vi göra vi vad vi kan, för att förebygga nästa smitta från djurriket.

Ylva Gefvert (numera veganer)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan