Annons

Annons

Annons

Annons

Skaraborgs Sjukhus i Skövde

Skaraborgs sjukhus vill inte minska personalstyrkan

Annons

Tidigare har regionstyrelsen uppmanat Skaraborgs sjukhus att se över personalens numerär för att klara ekonomin, men nu föreslås att måltalet för antal anställda inte ska sänkas.

I februari tog regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslut om detaljbudget för 2020 där det ingick särskilda riktlinjer till regionens olika sjukhus. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

I riktlinjerna till Skaraborgs sjukhus uppmanades styrelsen att pröva om måltalet för antalet anställda skulle minskas ytterligare. Detta för att öka möjligheterna att nå en ekonomi i balans, efter att ha brottats med stora underskott flera år. Man uppmanade också att styra om resurser från akut till planerad vård för att korta vårdköerna.

Annons

Annons

Kort därefter togs sedan beslut i rakt motsatt riktning med anledning av coronapandemin; planerad vård reducerades kraftigt för att kunna fokusera på akut vård och att ta hand om covid-19-patienter.

Nu ska styrelsen för Skaraborgs sjukhus ta ställning till om man ska sikta på en ytterligare minskad personalstyrka för att klara ekonomin. Förslaget från sjukhusledningen är att inte förändra måltalet för antalet nettoårsarbetare utan att det ska kvarstå på 3670.

Enligt sjukhusledningen räcker Skaraborgs sjukhus budget till cirka 4000 nettoårsarbetare under sommarmånaderna, då ett flertal semestervikarier är anställda, och 3670 nettoårsarbetare under övriga delen av året.

Annons

Annons

Till toppen av sidan