Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Hård kritik mot BUN: ”Gör en oberoende översyn om ni inte kan enas”

Text

Lärarfacken har laddat upp med ett nytt batteri med frågor till barn- och utbildningsnämnden.

Samtidigt framgår det att de inte är imponerade av nämndens insatser det senaste halvåret.

”Som det blir nu anser vi att det finns en överhängande risk att ytterskolor ställs emot innerstadsskolor och att det kan bli svårt att upprätthålla en god kvalité”.

Vad ska gälla för skolorna i Tidaholms kommun framöver? LR och Lärarförbundet har skrivit ett nytt brev till barn- och utbildningsnämnden i Tidaholm.

Lärarfacken i Tidaholm, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skickade en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden i vintras. Den utlösande faktorn var de skiftande majoriteter som uppstod och som gjorde att olika budgetar och beslut klubbades.

Annons

De ville ha svar på vissa frågor och har fått det. Men svaren har gett anledning till kompletterande frågeställningar, anser fackförbudens representanter, och ny har en ny skrivelse skickats till BUN.

I brevet framkommer utöver frågeställningarna att fackförbunden inte är imponerad av nämndens prestationer. "Kompromisser" som gjorts ger en otydlig färdriktning och att osäkerhet om framtiden sprids bland arbetstagarna.

Annons

"Vilka lagar och beslut ligger till grund för er bedömning att ytterskolorna får en stor tilldelning samtidigt som det enligt vår bedömning kommer att bli en skör verksamhet utifrån arbetsmiljösynpunkt och svårigheter med att få resurserna att räcka till elever med särskilda behov? Vi anser att ni som nämnd är ytterst ansvariga för lärarnas och den övriga personalens arbetsmiljö så nästa fråga blir hur ni säkerställer ni att arbetsmiljön följer gällande lag?"

Fackförbunden skriver också: "...utifrån nämnda sparkrav ser vi en farhåga i att verksamheter kommer att ställas emot varandra. Som det blir nu anser vi att det finns en överhängande risk att ytterskolor ställs emot innerstadsskolor och att det kan bli svårt att upprätthålla en god kvalité. Vi anser att risken är överhängande att det blir enskilda elever som får minskat stöd och lärare som får betala med ökad arbetslastning."

Lärarförbundet och LR kritiserar också nämndens agerande i december 2019 att inte besluta enligt enligt förvaltningens förslag.

"Vi anser att ni som politiker har gått emot den verksamhetsplan som förvaltningen lade fram och därmed underkände det arbete som de har underlag för."

Annons

En genomlysning av verksamheten ska ha gjorts 2013. Fackförbunden menar att det kan vara dags igen.

Annons

"Gör en ordentlig genomlysning av hela skolsystemet på vad som är bäst för hela Tidaholm skolförvaltning oberoende av vad partipolitiken tycker eftersom delar av politiken gick emot det av tjänstemännen beredda förslaget och då vi också vet att ni har olika uppfattning partierna emellan. Någon som tar en helhetssyn på detta exempelvis en extern konsult."

Hela brevet från Lärarförbundet och LR finns återgivet i faktarutan.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan