Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Växla upp tempot i arbetet mot en mer jämställd sjukvård

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Långt innan coronakrisen bestämde Världshälsoorganisationen WHO att året 2020 skulle bli sjuksköterskans år. Sällan har en internationell kampanj träffat tidens anda mitt i prick såsom denna!

I 366 dagar skulle sjuksköterskors utmanande arbetsförhållanden i hela världen uppskattas, erkännas och hyllas. I kampen mot coronaviruset uppmärksammas plötsligt ett av världens viktigaste yrken på ett sätt som vi aldrig har sett förr.

Annons

Det är bra och viktigt! Det är exakt 200 år sedan Florence Nightingale föddes och i och med det en av de viktigaste internationella förebilderna för sjuksköterskeyrkets utveckling. ”Damen med lampan” var en av de tidiga feministerna med en humanistisk ideologisk grundhållning som står upp för alla människors lika rätt och värde.

Nightingale har gjort motstånd mot kvinnors föreskrivna roller, genomförde utbildningar för kvinnor, fick in kvinnorna på arbetsmarknaden och visade på så sätt att de kan bidra till att förändra samhället. Det är bra och viktigt! Men Sverige har en av de starkast könsuppdelade arbetsmarknaderna i Europa. Detta betyder att könsfördelningen i vården uppdelat på kvinnor och män är enormt snedfördelad, där kvinnor utgör en överväldigande majoritet på 90%. Detta är inte bra!

Annons

Forskningen visar att en ojämställd arbetsplats är problematiskt för både kvinnor och män. Det handlar om arbetsklimat, löneutveckling och gruppdynamik som kan leda till en sämre arbetsmiljö i stort. Men könsfördelningen på arbetsmarknaden speglar utbildningsvalen. Fortfarande sker yrkesval utifrån gällande värderingar och normer om vad som kan sägas vara kvinnliga respektive manliga yrken. Det krävs en tydlig mer nyanserad bild som speglar verkligheten genom att öka kunskapen om att vårdyrket faktiskt är ett oerhört kvalificerat arbete som är i ständig förändring.

Inte minst nu i kampen mot coronaviruset och WHOs internationella kampanj borde det vara en självklarhet att samtliga kommuner, regioner samt arbetsgivare och utbildningssamordnare tar ansvar och arbetar mer främjande för jämställdhet inom vården. Samtliga parter behöver samverka för att bredda rekryteringen och nå fler grupper än dagens 70% kvinnor som söker sig till vård- och omsorgsutbildningar i Sverige.

Annons

Låt corona-krisen och sjuksköterskans år 2020 ge alla mer energi för att växla upp tempot i arbetet mot en mer jämställd arbetsmarknad och jämnare könsfördelning inom vården!

Zelal-Sara Yesildeniz

Utbildad lärare och blivande sjuksköterska, aktiv inom kommun- och regionpolitiken i Skaraborg och VGR

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan