Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
"Industrijordbruket är inte våra vänner - deras tid är över"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den sjätte massdöden på jorden oroar allt fler och insikten att det är hög tid att hitta vägar till ett giftfritt och biologiskt hållbart jordbruk och skogsbruk ökar.

Sørum 20190919.

Markanvändning kommer allt oftare upp som en faktor i hur vi kan vända den klimatförändring vi ser. Skogsbruket och jordbruket är en nyckel till en hälsosam balans i de globala klimatsystemen. Låt oss inse att vi är beroende av alla småkryp och mikroorganismer som bygger allt som lever på denna jord. Vi lever på svamparna och bakteriernas planet.

Annons

Annons

Vi vet att det finns hälsosamma sätt att odla mat. I regeringens livsmedelsstrategi för Sverige och i jordbruksverkets information finns råd för jordbruket. Ett exempel är regler för olika typer av kantzoner för att gynna den biologiska mångfalden. Mikrolivet bär jordens bördighet och det är där vi ska ha fokus i ett modernt jordbruk. All konstgödning bör försvinna över tid. Fossilberoende måste brytas liksom tron på att skogens träd kan ersätta det.

Allt hör ihop. Vattnets kretslopp, skogen och luften. Om du vill veta så finns mycket information tillgängligt om de saker jag tagit upp liksom olika förslag på sätt att både odla mat och att leva inom planetens gränser. Tillsammans kan vi skapa en annan situation för de ekologiska system som nu håller på att förödas. Vi har börjat ta fram metoder för att återskapa hälsa i skogen och jorden. Med den biologiska mångfalden som ledstjärna kan saker göras annorlunda.

Vi hör ihop med allt och det naturens överflöd vi tagit för givet kan komma tillbaka. Insekter, fåglar fiskar och mycket annat av det vilda livet behöver nu vår omsorg. De krafter som driver industrijordbruket är inte våra vänner och deras tid är över. Låt oss enas om att göra det som krävs för att ställa om till en hållbar värld. Det är så människor löser problem, gemensamt och kraftfullt, vi är bra på det. Nu är det dags att se möjligheter och förutsättningar för att handla i det lilla och i det stora.

Eva-Lill Nilsson 1000 Tranor för Livet.

Peter Sögaard

Janette Leinonen

Emil Forslund

Lise-Lott Wendelmark

Maj-Lis Lindholm

Ove Larsson

Manne Ryttman

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan