Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Satsa på klimatsmart återuppbyggnad efter coronakrisen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Trots att coronapandemin på kort sikt lett till minskade utsläpp, så riskerar krisen att leda till ett rejält bakslag för klimatomställningen. Det skulle öka risken för att vi går från en kris till en annan, med ännu värre konsekvenser för människors hälsa och för den globala ekonomin.

Coronaviruset visar med smärtsam tydlighet hur viktigt det är att samhället är rustat för framtida kriser. På bara några månader har hundratusentals människor avlidit i en ny sjukdom som vi än så länge saknar vaccin och botemedel för. Mångfaldigt fler kommer sannolikt att drabbas av de ekonomiska följdverkningarna, som vi ännu bara sett början av.

Annons

Även för klimatarbetet riskerar pandemin att få katastrofala konsekvenser. På kort sikt har visserligen krisen lett till en dramatisk minskning av utsläppen. Men en ihållande ekonomisk depression skulle kraftigt minska våra möjligheter att vända utsläppskurvan och begränsa temperaturökningarna i linje med Parisavtalet. Vilket skulle öka risken för att vi går från en kris till en annan, med ännu värre konsekvenser för människors hälsa och för den globala ekonomin.

Annons

Pandemin visar samtidigt hur snabbt världen faktiskt kan agera när vi ställs inför en kris. På kort tid har politiker världen över sjösatt räddningsaktioner och stödpaket i mångmiljardklassen, som tidigare varit politiskt omöjliga.

Men för att inte räddningspaketen ska lägga krokben för klimatarbetet är det nödvändigt att också ta ställning till vilken påverkan de får för klimatet. Länets kommun- och regionpolitiker måste också se till att de stora stimulanspaketen, subventionerna och investeringarna ligger i linje med den svenska klimatomställningen och EU:s gröna giv.

Vår forskning visar att investeringar i klimatneutral infrastruktur är ett område där sådana satsningar verkligen kan göra skillnad. Elnäten behöver förberedas för en högre andel förnybar energi. Infrastruktur för att avskilja och lagra koldioxid gör det möjligt för energiintensiva industrier att begränsa utsläpp som annars är svåra att minska.

För att klara av klimatomställningen krävs stora investeringar i klimatneutrala alternativ, samtidigt som vi krymper den verksamhet som genererar stora utsläpp. Nu finns en unik chans att göra just det. En storsatsning på klimatsmart återuppbyggnad av ekonomin kan hjälpa Västra Götaland och Sverige upp ur den ekonomiska krisen, samtidigt som vi minskar riskerna för en framtida klimatkris.

Milan Elkerbout, Centre for European Policy Studies i Bryssel och gästforskare på IVL

Lars Zetterberg, forskare och klimatpolitisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan