Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Regionens budgetbeslut skjuts upp

Avgörandet för Västra Götalandsregionens budget för 2021 skjuts till i höst.

Annons

Regionstyrelsen har ställt sig bakom regionstyrets grönblå budget, men samtidigt sagt ja till att budgeten för Västra Götalandsregionen avgörs först i höst.

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att ställa sig bakom det grönblå minoritetsstyrets förslag till budget för 2021 och ärendet går nu vidare till regionfullmäktige. Men det verkliga avgörandet för nästa års budget tycks ske först i november i år.

Det grönblå regionstyret har framhållit det nödvändiga i att budgeten kompletteras i höst med ett beslut när effekterna av coronapandemin är mer kända.

Annons

Annons

Oppositionspartierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte presenterat några skuggbudgetar. De två partierna har nu båda var för sig väckt initiativärende om att budgetfrågan ska avgöras först i höst och detta fick stöd av regionstyrelsen.

Vilka ekonomiska konsekvenser corona-krisen får är i dagsläget omöjligt att avgöra, framhöll Socialdemokraterna.

Tidigare har regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström (M) uttryckt att det sannolikt blir en kortare budgetdebatt i juni och att årets stora budgetdebatt, förhoppningsvis under två dagar som det brukar vara, kan äga rum i november.

Fackliga frågor

Fackförbunden Kommunal, Saco, Vision och Vårdförbundet har i mbl-förhandling kommenterat regionstyrets förslag till budget för nästa år. Fackförbunden uttrycker en önskan att det tydligare i budgeten ska visas på hur regionen tänker ta hand om den personal som blivit hårt belastad i samband med covid-19-vården.

Fackförbunden saknar också en tydlighet kring hur regionen ska hantera det vårdbehov som under coronapandemin blivit satt på paus, när bland annat operationer skjutits på framtiden för att vården ska kunna ta hand om covid-19-patienter.

Personalorganisationerna konstaterar också att lönerna för många yrkesgrupper i regionen ligger bland de lägsta i landet .

Till toppen av sidan