Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Stöd också mot våld i samkönade relationer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Corona-pandemins spår får vi larm om att våld i nära relationer ökar. Det är något som såväl regeringen och oppositionen har uppmärksammat.

Josefine Malmqvist (M), riksdagsledamot och ordförande i Moderatkvinnorna har bland annat presenterat viktiga politiska förslag som nu blir än mer aktuella och nödvändiga. Moderaterna har också i sin budget avsatt dubbelt så mycket pengar som regeringen för satsningar på kvinnojourers verksamhet.

Under rådande situation är det viktigt att vi driver på satsningar för att skydda de som utsätts för våld och förtyck. Inom Öppna Moderater vill vi också synliggöra den grupp som lever i samkönade relationer. I Sverige finns inte någon aktuell djupgående forskning i ämnet vilket skulle behövas för att gruppen annars blir bortglömd. Vissa typer av problematik är unikt för samkönade relationer. Forskning behövs framförallt för att lyfta problematiken för gruppen och för att synliggöra möjlighet till stöd och hjälp.

Annons

Annons

Det psykologiska våldet i samkönade relationer har komponenter som är specifika för gruppen. Att leva i en samkönad relation kan innebära att individerna lämnat familj och vänner och saknar andra sociala sammanhang. Det kan också vara så att relationen är hemlig och då blir också relationen en maktfaktor i sig.

En undersökning från 2013 visar att 33 % av lesbiska kvinnor och 46 % homosexuella män uppfattar utsatthet i sin nuvarande relation, varav totalt 10 % levde i en våldsrelation. Det är tydligt i undersökningen att endast ett fåtal polisanmälde våld som skett i relationen och ytterst få har sökt hjälp hos en ideell eller professionell organisation.

I en kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2012 fann man att det då fanns ungefär 200 kvinnojourer och ungefär lika många skyddade boenden i Sverige. Det finns skyddade boenden i så lite som hälften av landets kommuner. De flesta boendena hittar man i storstadsregionerna. Hela 71 % av de skyddade boendena drivs i ideell regi. 8 % bedrivs i privat regi och enbart 21 % bedrivs av kommunerna själva. Bara 15% av alla boenden tar emot män och inget boende tar emot enbart män.

Så här kan det inte se ut. Det skydd som erbjuds våldsutsatta kvinnor är litet. Det skydd som erbjuds alla andra är marginellt.

Det är dags att det kommer upp på den politiska agendan att vidga begreppet våld i nära relationer. Vi inkludera att prata om våld i samkönade relationer, för oavsett vem du lever med ska du ha samhällets stöd i att komma bort från våldsamma relationer.

Annons

Annons

Vi är också helt på det klara med att vår Socialtjänstlag måste ses över och fortsättningsvis omfatta alla, utan undantag. Givetvis måste socialtjänstens viktiga ansvarsområde även kompletteras med de ekonomiska förutsättningar som behövs för att kunna både skapa och upprätthålla en verksamhet som ger det stöd och det skydd som alla har rätt till.

Vårt samhälle behöver mer frihet, mer ansvar, mer blå politik.

Kim Nilsson, Förbundsordförande Öppna Moderater

Kim Hedbom Rydaeus, Ordförande Öppna Moderater Örebro

Åsa Windahl, Öppna Moderater Örebro

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan