Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Cirkulär ekonomi är vägen till ett fossilfritt Västra Götaland

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Coronapandemin har tydligt visat hur sårbart vårt samhälle är. När vi blickar framåt bör vi göra det med insikten att klimatkrisen är ett ännu större hot och att vi behöver en helt ny syn på hur vi använder jordens resurser. Återvinningen måste öka och vi måste betrakta avfall som en resurs.


Stora kriser kan leda till nödvändiga förändringar. Med en aktiv finanspolitik efter coronakrisen kan klimatomställningen ges en rejäl skjuts framåt. I Sverige har vi unika möjligheter att gå snabbt fram eftersom 21 branscher redan tagit fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria. Återvinningsindustriernas färdplan beskriver dessutom hur samhället måste gå från linjära till cirkulära flöden av varor och material.

I dag produceras och kasseras varor i allt snabbare takt. Bara i Västra Götaland lämnade hushållen in 9,2 miljoner kilo elektronik till återvinning förra året. När materialet återvinns skapas viktig klimatnytta, men enligt en rapport från Återvinningsindustrierna förstörs varje år stål, aluminium, cement, papper och plast till ett värde av 21 miljarder kronor helt i onödan, redan efter en användning. Upp till hälften av klimatutsläppen är en direkt följd av den sortens linjärt hanterande materialflöden.

Annons

Annons

Denna utveckling måste brytas av flera skäl.

Genom att se avfallet som en resurs och använda återvunnet material i stället för jungfruligt material minskar energianvändningen, och därmed koldioxidutsläppen. För vissa material är koldioxidbesparingen i dag hela 95 procent.

Genom att använda resurser effektivare kan utsläppen flyttas från global gruvdrift och cement- och stålproduktion, till utsläppskällor som lättare kan begränsas genom en övergång till förnybar energi.

Genom att öka cirkulationen minskar risken att vissa kritiska metaller, som används i bland annat elbilar, vindkraftverk och solceller, inte ska ta slut. Utan dessa metaller begränsas våra möjligheter till en fortsatt teknikutveckling för att möta klimatkrisen.

Omställningen till en cirkulär ekonomi är inte bara nödvändig, samhället och företagen kan spara stora pengar på att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Genom att gå före kan det svenska näringslivet stärka sin konkurrenskraft.

För att lyckas krävs genomgripande förändringar av design, produktionsmetoder, konsumtionsmönster och regelverk. I vår färdplan pekar vi på 15 åtaganden för återvinningsbranschen och 20 uppmaningar till politiker, som tillsammans kan öka användningen av återvunnet material och påskynda omställningen till en fossilfri och cirkulär ekonomi.

När coronakrisen är över behöver vi få fart på ekonomin igen, men vi behöver inte gå tillbaka till samma hjulspår. Låt färdplanerna visa vägen för de stimulanspaket som kommer behövas i lågkonjunkturen. Då kan den ekonomiska återhämtningen ske samtidigt som vi bemöter den andra stora krisen som vi står inför.

Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan