Annons

Annons

Annons

Ulricehamn

Minnesord Carl-Eric Abrahamson

Carl-Eric Abrahamson, Timmele

Företagsledaren och en av Skara stifts förgrundsgestalter, Carl-Eric Abrahamson, Timmele, har avlidit 92 år gammal. Han sörjs närmast av makan Ulla och barnen Johny, Pija och Anna med familjer.

”Denna fantastiska vecka på Sigtuna Lekmannaskola öppnade vägen till en ideell kyrklig verksamhet som skulle bli livslång”. Så har Carl-Eric Abrahamson själv beskrivit hur han vid 24 års ålder deltog i Kyrkobrödernas kårledardagar och där fick uppleva sitt ansvar som kristen fördjupat.

Annons

Annons

Carl-Eric Abrahamson var född i Kälvene, sydost om Falköping. Efter folkskola och arbete hemma på gården följde lantbruksstudier. 1959 flyttade han med sin maka Ulla till Hössna. Carl-Eric fick samma år anställning på ELMIA i Jönköping, där han kom att arbeta i 14 år som arbetsledare och utställningsansvarig. Under den tiden startade han sitt företag AB Lantbruksanläggningar, idag Timmele Takstolsfabrik med sonen Johny i ledningen. Familjen byggde villa vid fabriken, Ulla arbetade där som kamrer och barnen, nu också Pija och Anna, var hemmastadda där.

Så kom de många uppdragen, de flesta mångåriga. Carl-Eric var vice ordförande i byggnadsnämnden i Ulricehamns kommun, men det blev först och främst Svenska kyrkan som tog hans krafter i anspråk. Han var ledamot av kyrkomötet 1984-1996, ledamot av stiftsrådet och sedan stiftsstyrelsen i Skara stift 1971-1998. På lokalplanet var Carl-Eric ordförande i Ulricehamns pastoratskyrkoråd och Timmele kyrkoråd.

Vid sidan av familjen och företaget förblev Kyrkobröderna, senare ombildat till Svenska kyrkans Lekmannaförbund, Carl-Erics hjärteangelägenhet. Som ordförande ledde han arbetet i stiftet 1982-1997 och 1986-1994 var han riksförbundets vice ordförande.

Carl-Eric Abrahamson förenade sin kärlek till Svenska kyrkan med plikttrohet och med förvissningen om att trots att kyrkans ställning i samhället under hans liv djupt förändrats hör kyrkan med sin lekmannarörelse också framtiden till.

Frid över hans minne.

Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus

Anders Åström, ordförande i Svenska kyrkans Lekmannaförbund i Skara stift

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan