Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Personal opponerar sig mot förändringarna

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, anställda i omvårdnadsförvaltningen, har skrivit ett öppet brev till politikerna i social- och omvårdnadsnämnden.

De opponerar sig mot att stänga Lindängen, flytta kortvården och sprida ut växelvårdsplatserna samt att minska antalet korttids- och växelvårdsplatser.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, anställda i omvårdnadsförvaltningen, har skrivit ett öppet brev till politikerna i social- och omvårdnadsnämnden där de opponerar sig mot de radikala förändringar som planeras.

Bild: Claes Rydholm

Annons

Det öppna brevet lyder i sin helhet: "Sammanfattning: Att flytta kortvården kräver mer logistik i det dagliga arbetet och tar mer av både omvårdnads- och HSL-personalens redan begränsade tid. Att minska antalet platser på kortvården och växelvården riskerar att bli kostsamt för både patienter, anhöriga, kommunen och samhället. Samtidigt som en nedläggning av Lindängen kommer medföra lidande för patienter och en ökad omvårdnadsbelastning.

Bakgrund: 2004 gjordes en omorganisation och flytt av kortvården från Midgård till Solvik. De muntliga argumenten var bland annat att effektivisera arbetet och skapa en närhet till vårdcentralen. Midgård renoverades i samband med omorganisationen och fokus låg då på att ha små avdelningar, inte fler än 10 rum.

I ”Plan för framtidens äldreomsorg” som började arbetas fram 2019 i kommunen är prognosen att behovet av antal platser på särskilt boende ökar från dagens 164 platser till 206 platser redan år 2026 till följd av att antalet invånare över både 65- och 80 år stiger.

Annons

Annons

- Patientarbetet på kortvården kräver närhet till vårdcentralen, läkarkontakter och labb då dessa patienter är i stort behov av många insatser av denna typ. Det finns nära samarbete med Närhälsan som lånar ut viktig mätutrustning och inte får lånas med till de andra boendena. Närheten till apoteket nyttjas av en stor del av patienterna på kortvården som själva måste ta sig dit för att hämta sina mediciner under vårdtiden.

- I skrivande stund är fem patienter korttidsplacerade på andra avdelningar och boenden, samtidigt som kortvården på Solvik i stort sett är fullbelagd. På kortvården är dubbelbeläggningar ofta förekommande på de 14 rum som finns, genom att flytta till

Midgård där rummen är mindre försvinner möjligheten till dubbelbeläggningar. Att samtidigt minska antalet platser till 11 leder till stor risk att inte kunna ta hem patienter från sjukhuset i tid vilket leder till betalningsansvar och en kostnad på 8200 kr per patient och dygn. Det är ett samhällsansvar att inte uppta en sjukhusplats i onödan!

- Kortvårdens primära inriktning är rehabilitering. På kortvården finns idag tillgång till ett träningskök och träningsrum där mycket rehabilitering sker för att patienterna ska kunna träna sig i att klara sig hemma. Att kortvården i dag ligger i markplan är en stor fördel i det rehabiliterande syftet, eftersom träning i förflyttningar och orientering även utomhus är grundläggande.

Annons

Annons

- Kortvårdens behov av sjuksköterska täcks ofta upp av de andra fyra sjuksköterskorna på Solvik, vid en flytt till Midgård kommer det bara att finnas två sjuksköterskor att tillgå. Det betyder att det finns betydligt mindre tid i deras ordinarie schema att täcka kortvårdens behov.

- Kortvården har ett nära samarbete med både vårdplaneringsteam, distriktsjuksköterskor och rehabiliteringspersonal som alla finns på Solvik. En flytt skulle innebära fler resor och mer logistik för både personal och utrustning/hjälpmedel.

- Coronapandemin har tydliggjort att det finns anhöriga som är mycket tungt belastade när växelvårdspatienterna hålls hemma. Samtidigt inkommer patienter till kortvården med ”ohållbar hemsituation”. Minskas antalet växelvårdsplatser ökar belastningen på anhöriga, det i sin tur leder till ökat tryck på kortvårdsplatser och patienter kommer behöva flytta in på särskilt boende tidigare.

- Växelvårdsplatser som kommer finnas utspridda på de andra boendeplatserna kommer att leda till förvirring för både patienten som växlar och de andra boende på avdelningarna som alla mår bäst av kontinuitet.

- Lindängen är ett väl fungerande boende. Det finns patienter som med sin sjukdomsbild är i stort behov av de små avdelningarna som finns ute på Lindängen. Genom en lugn miljö kan omvårdnadsbelastningen hållas nere. Det syns redan nu ett kommande ökat behov av denna typ av platser.

Annons

- Prognosen över det ökade behovet av platser på särskilt boende överensstämmer inte med att minska antalet växelvårds- och korttidsplatser samt att stänga ner Lindängen som har kapacitet till fler platser.

Annons

- Flyttarna mellan boendena kräver kostnader för renovering och iordningställande av ex kök, träningskök, träningsrum, kontor och boenderum, då mycket saknas idag.

Mycket arbete har åsidosatts till följd av coronapandemin och måste någon gång kunna tas igen. En flytt kommer olägligt i en redan hårt ansträngd och belastat vård. Samtidigt är det mycket tråkigt att välfungerande, engagerade arbetsgrupper splittras, det kommer bli tufft att hålla arbetsglädje och motivation uppe.

Vid stora åtgärder som innebär en tydlig försämring måste kvalitén på vården mätas och resultatet vara lättillgängligt för kommunens alla invånare!"

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter anställda i omvårdnadsförvaltningen

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy