Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare: Lyft frågan om Lindängen till kommunfullmäktige

Lindängen.

Bild: Claes Rydholm

Annons

Det är med både hopp och förtvivlan vi i Ekedalens Samhällsförening nu följer alla insändarna som skrivs i VB angående kommunens beslutet om att stänga SÄBO Lindängen. Hopp, då vi konstaterar hur otroligt starkt stöd det finns för att bevara verksamheten på Lindängen från både politiker, angränsande byalag, centralorten och alla de privatpersoner som nu gör sin röst hörd. Förtvivlan, då dessa insändare från brett håll uttrycker en rad med oklarheter med beslutet som stärker våra farhågor om att en nedläggning av Lindängen är ett felaktigt och negativt beslut för hela kommunen. Det är kanske lätt att tro att vi som föreningen naivt kämpar för Lindängens framtid i egenintresse. Det är självklart orsaken till en del av vårt engagemang, men absolut inte allt.

Annons

Att stänga Lindängen innebär inte bara en försämring av kommunens erbjudande av SÄBO-platser utan också betydande försämringar för kommunens kortvård och växelvård. Lindängen är ett unikt komplement till kommunens övriga verksamhet för de vårdtagarna med svårast demenssymtom. Det är också därför kommunen själva styrt dessa vårdtagare till detta boende med specialutbildad personal, unika läge och utformning. Att lägga ned Lindängen är inte att ta ansvar. Att ta ansvar vore att utveckla det.

Annons

Regering bedömer en fördubbling av antalet demenssjuka i landet fram till år 2050. Tidaholms äldreomsorgsplan prognostiserar ett utökat behov av SÄBO platser i kommunen redan 2022 för att sedan radikalt öka år 2026 från dagens 164 platser till ett behov av 206 st. Vart skall dessa erbjudas plats? Ledande politiker uttrycker i VB 13 juli att det varit svårt att få boende till Lindängen. Märkligt tycker vi då det framgår i en bilaga för beslut att det varit fullt de senaste åren och att man till och med fått neka vårdtagare plats på Lindängen.

En högst oenig nämnd fattar ett för kommunen strategiskt inriktningsbeslut av principiell karaktär. Flera partier har ställt sig mycket frågande till beslutet och sprickorna i andra är uppenbara. S och SD verkar hittills vara de enda enade partierna som är för en nedläggning av Lindängen, landsbygden och kvalitativ äldreomsorg?

Annons

Beslutet kommer inte generera det av kommunrevisorerna skarpa kravet om budget i balans och beslutet går helt emot kommunens strategiska plan.

Vi vädjar med detta till KFO, KSO, kommundirektör och kommunrevisorer. Lyft denna fråga till kommunfullmäktige där den hör hemma. Utvärdera synpunkterna från alla insändare i VB. Kräv att få beslutsunderlaget kompletterat med en långsiktig plan och konsekvensanalys för hela omvårdnadsförvaltningens verksamhet. Ställ frågor om hur demografiframskrivningen skall bemötas och kräv en redovisning av hur alla

Annons

kostnader som denna nedläggning kommer medföra skall finansieras.

Behåll Lindängen inför en uppenbar framtid eller ta ”bladet från munnen” och delge kommuninvånarna genom VB vad den ”dolda agendan” egentligen är som om möjligt kan vara en förklaring till detta ur alla kända aspekter och perspektiv orimliga beslut.

Ekedalens samhällsförening

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy