Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Ekedalen – ett av våra utvecklingsområden

I denna månad skall kommunfullmäktige avgöra frågan om det skall anordnas en folkomröstning eller ej gällande bevarandet av Lindängen som särskilt boende för äldre eller om de platserna skall flyttas till Solvik.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Socialdemokraternas kommunalråd Anna-Karin Skatt och partiets lokala ordförande Erik Ezelius har tillsammans med Hajrudin Abdihodzic, Vänsterpartiet, skrivit en debattartikel inför kommunfullmäktiges beslut om folkomröstning om Lindängen.

Bild: Claes Rydholm

Annons

I juni 2020 beslutade social- och omvårdnadsnämnden utifrån att man hade ett ekonomiskt underskott på helåret som pekade på drygt 25 miljoner kronor, som en av sina anpassningsåtgärder, att Lindängens boendeplatser flyttas till Solvik vilket beräknas spara ca 4,2 miljoner/år. Nämnden har sin fulla rätt att besluta i denna fråga och vi socialdemokrater och vänsterpartister stöttade nämnden i alla de olika åtgärder de beslutade om. Dessutom kan det konstateras att nämnden nu under 2021 måste fortsätta sina anpassningar eftersom man fortfarande har för stora kostnader i förhållande till den ekonomi man har till förfogande.

Till saken hör att kommunens revisorer, som har att granska att våra nämnder sköter sin ekonomi inom givna ramar, redan i april 2020 deklarerade att man såg mycket allvarligt på den ekonomiska utvecklingen både i social- och omvårdnadsnämnden men också i barn- och utbildningsnämnden som dras med underskott. Detta genom att hota med att man inte skulle komma att föreslå fullmäktige ansvarsfrihet om man inte kom till rätta med ekonomin. I den utökade budgetberedningen inför 2021, där samtliga nämnders ordförande och vice ordförande ingick, tillsammans med kommunstyrelsens au, poängterades tydligt den svåra ekonomiska situation som kommunen befinner sig i och att långsiktiga åtgärder måste till för att få ner kostnaderna.

Annons

Annons

Detta faktum gjorde att samtliga i denna beredning inkluderat Ambjörn Lennartsson (M), Peter Friberg (M), Runo Johansson (L), Anneli Sandstedt (C) och nyvalde Björn Yngvesson (KD) tillsammans med oss i S + V undertecknade en överenskommelse den 5 oktober 2020 där det bl a står, citat: ”Att stå bakom beslutade anpassningsåtgärder inom Social- och omvårdnadsnämnden, som gäller bland annat flytt av Lindängens äldreboende, stängning av växelvården”. ”Att se positivt på att förlägga Ekedalens förskola på den södra delen av Lindängen”.

En överenskommelse som man ingår och skriver under med en annan part, den anser vi att man ska hålla. I en debattartikel i denna tidning nyligen skriver Moderaterna att man bryter mot denna överenskommelse beroende på den namninsamling som skett som önskar en folkomröstning om Lindängens vara eller inte vara. Men det hör ju till saken att listorna med namn-underskrifterna lämnades in till kommunen flera månader tidigare så de visste ju ni moderater mycket väl att de fanns den 5 oktober, men då hade de tydligen ingen betydelse.

Dessutom lämnade ni moderater in en motion till fullmäktige i början på 2020 rörande olika åtgärder som ni anser krävs för att komma tillrätta med de ekonomiska problemen och där ni i den inledande texten skriver, citat: ”För att kunna hantera en kommande kärv ekonomi i Tidaholm krävs åtgärder och anpassningar. Det är viktigt att detta görs snarast då fulla effekter av beslutade åtgärder oftast tar tid”. Så sant som det är skrivet men då måste man som politiker våga stå upp för även impopulära beslut och där tycks det saknas en hel del ryggrad hos er i oppositionen.

Annons

Ni tycks inte heller vara eniga om att unna barnen och föräldrarna i Ekedalen en bättre och utökad förskola eftersom en av era ledamöter, vid decembersammanträdet i fullmäktige, framförde följande förslag som löd, citat: ”Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår att fullmäktige beslutar att anslagna medel, 13,8 miljoner kronor, för förskola i Ekedalen tas bort”.

Annons

Från oss socialdemokrater och vänsterpartister har vi hållit en klar linje under hela denna process och ser flera utvecklingsmöjligheter för Ekedalen in i framtiden såsom: En utökad förskola med fler platser än idag förlagd till ett ombyggt Lindängen i en utmärkt yttre lekmiljö för barnen och då de nuvarande, delvis i modul, använda och mycket slitna och trångbodda förskolelokalerna kan avvecklas.

En pågående planering för ytterligare 6-7 villatomter för att öka Ekedalens attraktivitet som boendeplats för barnfamiljer. Offensivt arbete i kontakterna med Trafikverket för att få dem att medfinansiera en gång- och cykelväg mellan stan och Ekedalen. Detta sammantaget gör att vi finner det helt onödigt att lägga ca en halv miljon kronor på en folkomröstning och sedan ytterligare kostnader den tidsförskjutning det innebär för ovanstående förbättring av förskoleverksamheten i Ekedalen, och därför kommer vi att rösta nej till denna på fullmäktige nu i januari.

Detta anser vi är att ta långsiktigt politiskt ansvar för ekonomi och utveckling som gynnar både unga och gamla.

Erik Ezelius (S)

Hajrudin Abdihodzic (V)

Anna – Karin Skatt, kommunalråd (S)

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy