Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Vi bibehåller både äldreboendeplatser och utvecklar förskolan

Det är, precis som sagts många gånger tidigare, sant att kommunen har och har haft ett ansträngt ekonomiskt läge, och då särskilt social- och omvårdnadsnämnden. Under våren 2020 blev det tydligt att nämnden var tvungen att ta en rad tuffa beslut för att få ekonomin att gå ihop.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Anna Zöögling (S), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden och Lena Andersson (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, förklarar vad de vill med Lindängen i framtiden.

Annons

Som politiker har vi ett ansvar gentemot medborgarna att inte spendera mer pengar än vad som finns, och anpassningar var ett måste. Inför detta gick nämnden igenom en rad möjliga anpassningar.

Nämnden har ansvar för en bred verksamhet, från bekräftande av föräldraskap till hantering av dödsbo och mycket däremellan. Den allra största delen av verksamheten är äldreomsorg och i våras konstaterade nämnden att det var där som anpassningarna framförallt behövde ske.

Beslutet var inte lätt att fatta och skedde inte i ett hastverk utan flera andra scenarion diskuterades. Eftersom besluten som eventuellt skulle fattas berörde såväl brukare som personal valde vi då att inte diskutera detta i det offentliga utan inom nämnden. Förutom anpassningen att avveckla verksamheten på Lindängen och flytta den till Solvik så fattades även andra beslut om åtgärder, som att minska antalet platser på andra boenden, och inte tillsätta vakanta tjänster.

Annons

Annons

I Tidaholm finns fyra särskilda boenden för äldre. Under lång tid har det framförallt varit till boenden i tätorten som äldre velat flytta till. Man har framfört att man önskar närheten till såväl centrum och torget som vårdcentralen och det har varit i stadskärnan som de flesta äldre och deras anhöriga önskat en placering. Detta påverkade vårt ställningstagande, men även det faktum att kostnaden per plats var högre på Lindängen (575 tkr/år) än exempelvis Solvik (390 tkr/år).

Framtidens äldreomsorg är en stor utmaning, och vi kommer framöver behöva satsa på att utveckla denna, men vi tror då att det bästa är att göra detta på de tre boenden som finns kvar i tätorten. I Tidaholm har vi en väl utvecklad äldreomsorg, inte minst genom ett gediget förbyggande arbete. Vår förhoppning är att så många tidaholmare som möjligt ska känna sig trygga i sitt eget boende och få möjlighet att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Detta förenklas av att kommunen kan erbjuda samlingspunkter, såsom Disponentvillan under många år varit. Detta är något som vi fortsatt vill satsa på.

I den budget som kommunfullmäktige godkände den 21 december finns det anslaget 13,8 miljoner kronor för att kunna åtgärda de brister som finns när det gäller förskolan i Ekedalen.

Att behov av förbättring gällande förskolan har funnits under ett antal år är väl känt för oss i barn- och utbildningsnämnden och något vi planerat att åtgärda men då med någon form av byggnation där förskolan finns idag för att bland annat ersätta de moduler som vi hyr. Nu ser vi möjligheten till en ombyggnad och renovering av delar av Lindängen som en lämplig lösning som gör att vi får en utmärkt sammanhållen förskola med tre avdelningar med en tilltalande yttre lekmiljö till gagn för barnens kreativitet och leklust.

Annons

Annons

Detta motsatte sig dock Gunilla Dverstorp (M) vid fullmäktigesammanträdet tillsammans med nio andra ledamöter från oppositionen och en politisk vilde genom att yrka avslag på de 13,8 miljoner kronorna. Förändringen vill vi starta så snart Lindängen blir tillgängligt. I framtiden bör också skolans lokaler renoveras eftersom dessa är slitna efter många års utbildningsverksamhet.

Det kan tyckas som att det endast är social- och omvårdnadsnämnden som är utsatta för att göra besparingar i kommunens budget men så är inte alls fallet. Samtliga nämnder har fått ta drastiska beslut för att nå budgetar i balans och ingen har väl undgått de åtgärder som t ex barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden beslutat om och som ibland leder till ganska infekterade insändarrubriker i denna tidning.

Men allt detta görs för att uppnå de mål som kommunfullmäktige beslutat om och det kräver ansvarsfullhet bland politiken för att klara detta.

Anna Zöögling (S) ordförande i social- och omvårdnadsnämnden

Lena Andersson (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy