Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Folkomröstning är ett trubbigt verktyg

Folkomröstningen har en aura av legitimitet omkring sig. Men den är också ett av demokratins allra trubbigaste verktyg.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Låt folkomröstningen bli en katalysator för djupare politisk diskussion om fördelningen av kommunens resurser, uppmanar insändarskribenten Axel Christoffersson.

Annons

Jag skulle därför vilja slå ett slag för att folkomröstningen om Lindängens vara eller icke vara endast blir ett led i en breddad allmän politisk diskussion om fördelningen av kommunens ekonomiska medel.

Det finns två bekymmer med folkomröstningar i allmänhet, och den om Lindängen i synnerhet, som står i vägen för att folkomröstningen ensam ska mynna ut i ett klokt beslut ur demokratiskt perspektiv.

Annons

Annons

För det första låter sig svåra samhällsfrågor sällan reduceras till distinkta och ömsesidigt uteslutande alternativ. I debatten har det redan påpekats att ett nej till stängningen av Lindängen är ett ja till andra idag okända neddragningar på annat håll. Det går också att vända på frågan – är det verkligen nödvändigt att spara just på Lindängen eller finns det andra och bättre alternativ? Svaret ryms knappast inom ramen för alternativen i folkomröstningen.

För det andra berör olika frågor olika grupper av befolkningen på olika sätt och olika mycket. I fallet Lindängen är nog den geografiska aspekten svårast. Givet stordriftsfördelarnas ekonomiska betydelse, och att kommunen förlägger verksamhet dit flest klienter finns, kommer servicen koncentreras till centralorten. Ekonomiska värden står emot värdet av att människor kan bo och leva sina liv i byar och mindre samhällen på samma villkor som i stan. Det är således möjligt att folkomröstningen om Lindängens äldreboende inte bara kommer handla om ekonomi och god omvårdnad, utan också om stad och land. Om alla individer röstar enligt snävt egenintresse vinner staden alltid en sådan omröstning trots att båda grupperna har intressen som är värda att beakta i processen. Inte ens vid fullt valdeltagande kan resultatet betraktas som helt demokratiskt legitimt under sådana omständigheter.

Annons

Medborgarinitiativet bör ses som en säkerhetsventil eller nödbroms att dra i när folket misstänker att förvaltning och politiker leder det allmänna i fel riktning. Men det krävs andra demokratiska medel för att säkerställa att kloka politiska beslut fattas i frågan. Diskussionen om budgetunderskotten måste förankras brett, förvaltningen måste tillgängliggöra beslutsunderlag och politiken måste fördjupa möjligheterna för allmänheten att delta i de politiska diskussionerna. Låt folkomröstningen bli en katalysator för djupare politisk diskussion om fördelningen av kommunens resurser!

Axel Christoffersson

Till toppen av sidan