Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Insändare: Politikers egenintresse

Hur är det ens möjligt att politiker som har ett egenintresse i Fröjered, kan vara med i ett beslut att utöka skolan i Fröjered till en F-6-enhet?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Björn Yngvesson, i en jävsituation gällande Fröjereds skola? Det anser insändarskribenten "Anonym". Yngvesson häller inte med.

Annons

Jag syftar på ärendet väckts av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. I mina ögon känns det som jäv.

Min personliga åsikt om Fröjereds skola är att det inte borde finnas någon skola där, utan endast en förskola.

Levande Tidaholm=levande landsbygd.

Anonym

Svar till "Anonym"

I en demokrati har vi som politiker att ta tillvara samtliga invånares intressen. Min och majoritetens i BUNs uppgift är också att balansera den ensidiga syn S och V har på våra landsbygdsenheter.

Annons

Annons

I budgetförhandlingarna inför 2021 var S och V förslag att lägga ned Valstad och Fröjereds skolor, vid sista nämndsammanträdet i BUN vidhåller man det med tillägget att förskolan i Madängsholm också bör läggas ned samt att landsbygdens utveckling inte ingår i deras ansvar.

Vad gäller Fröjered så har det alltid varit en låg- och mellanstadieskola, inför hösten 2019 togs ett tjänstemannabeslut att på grund av lärarvakans flytta elever till Tidaholm. Beslutet nu är en återställning till F-6, också enligt beslutet oktober 2019 där det fastslogs att Fröjered är en F-6 skola. Vi ser också att vi nu har en mycket bra ledarkonstellation inom Treklöverns rektorsområde samt bra pedagog och medarbetarorganisation.

Så mitt egenintresse är att jag lyssnar på föräldrar och boende i hela Tidaholm trots att jag bor utanför Fröjered.

Björn Yngvesson

Till toppen av sidan